Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Garpagata 1, 7650 Verdal Tlf: 91 67 09 00 E-post: post@maritvold.no

Seksjoner
Du er her: Forside Årsplan 1. etg Forming

Forming

Prosjektspørsmål: Hvordan vil vi at barna skal lære i barnehagen vår?

Barna er de aktive som GJØR aktiviteten. Snakk med barna mens de holder på – Når barna / mennesker får uttrykke det de gjør, utvider det bevisstheten og læringen. Gir mulighet til å øve å uttrykke tanker. I tillegg gir det oss innsikt – kunnskap om barnet og hvordan det tenker. Vi voksne øver på å stille undrende spørsmål”

Forming

Barn får muligheter til å eksperimentere med fantasi, kreativitet og virklighetsoppfatning ved formings aktiviteter i barnehagen. De skaper sin egen verden ut i fra egne opplevelser. Hverdagsaktiviteter  i barnehagen innebærer en god del  estetiske aktiviteter i form av sansing, tegning,fargelegging , sang,  dans, og " rolletaking"/ kommunikasjon med andre barn.

Forberedlese

Dag  22.11.11 Tid   året rundt Ansvarlig  Personalet

1. Hvem Deltar: Alle barna

 

2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten

  • Fin og grovmotoriske ferdigheter, mestring og læring.
  • Konsentrasjonstrening og sosialt samarbeid.
  • Kunst, kultur, estetikk, sansing, opplevelser, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon.
  • Ferdig produkt som barna er stolt over, og vil vise frem.

 

3. Hva skal skje - gjøres

  • Hva vi gjør kommer an på årstiden vi er i, og i forhold til høytidene, merkedagene og tema ut i fra barnas og personalets interesser.
  • Vi henter ting ute i fjæra, skogen, hagen, nærmiljøet, pc og verdifullt materiale (søppel/gjenbruk) vi mottar, bearbeider, former og skaper ting.

 

4. Viktig å huske - forberede - klargjøre

Planlegger tema, innkjøp og henter inn formingsmaterialer.

 

Arbeid etter aktiviteten

5. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målene med aktiviteten? Beskrivelse:       -Barna er blitt flinkere både fin og grov motorisk.                                                                         -Barna har fått erfaring med forskjellige maleteknikker                                                                -Barna har fått erfaring med skapende aktivitet, og bearbeiding, jobbing i forskjellige materialer.                                                                                                                    

 

6. Hva lærte personalet

Barn samler seg raskt rundt de voksne når vi engasjere oss og er sammen med dem.

7. Viktige erfaringer til arbeidet videre:                                                                                       -Få inspirasjon og nye ideer til nye aktiviteter i lag med barna.