Forming

Prosjektspørsmål: Hvordan vil vi at barna skal lære i barnehagen vår?
Barna er de aktive som GJØR aktiviteten. Snakk med barna mens de holder på – Når barna / mennesker får uttrykke det de gjør, utvider det bevisstheten og læringen. Gir mulighet til å øve å uttrykke tanker. I tillegg gir det oss innsikt – kunnskap om barnet og hvordan det tenker. Vi voksne øver på å stille undrende spørsmål”

Forming
Barn får muligheter til å eksperimentere med fantasi, kreativitet og virklighetsoppfatning ved formings aktiviteter i barnehagen. De skaper sin egen verden ut i fra egne opplevelser. Hverdagsaktiviteter i barnehagen innebærer en god del estetiske aktiviteter i form av sansing, tegning,fargelegging , sang, dans, og " rolletaking"/ kommunikasjon med andre barn.

Forberedelse

Dag: 22.11.11 Tid:Året rundt Ansvarlig: Personalet
 1. Hvem Deltar: Alle barna
 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten
  • Fin og grovmotoriske ferdigheter, mestring og læring.
  • Konsentrasjonstrening og sosialt samarbeid.
  • Kunst, kultur, estetikk, sansing, opplevelser, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og
  kommunikasjon.
  • Ferdig produkt som barna er stolt over, og vil vise frem.
 3. Hva skal skje – gjøres
  • Hva vi gjør kommer an på årstiden vi er i, og i forhold til høytidene, merkedagene og tema ut i fra
  barnas og personalets interesser.
  • Vi henter ting ute i fjæra, skogen, hagen, nærmiljøet, pc og verdifullt materiale (søppel/gjenbruk) vi
  mottar, bearbeider, former og skaper ting.
 4. Viktig å huske – forberede – klargjøre
  Planlegger tema, innkjøp og henter inn formingsmaterialer.

Arbeid etter Forming

 1. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målene med aktiviteten? Beskrivelse:
  -Barna er blitt flinkere både fin og grov motorisk.
  -Barna har fått erfaring med forskjellige maleteknikker –
  Barna har fått erfaring med skapende aktivitet, og bearbeiding, jobbing i forskjellige
  materialer.
 2. Hva lærte personalet
  Barn samler seg raskt rundt de voksne når vi engasjere oss og er sammen med dem.
 3. Viktige erfaringer til arbeidet videre:
  -Få inspirasjon og nye ideer til nye aktiviteter i lag med barna.