tegning
30 år 1992 - 2022

Vi vil skape en lekende og levende barnehage med rom for individuelle særpreg.

Vi vil støtte utviklingen av det spesielle og individuelle hvert enkelt barn har i seg, i et oppvekstmiljø som gir jenter og gutter positiv læring og erfaring.

Atmosfæren i barnehagen preges av åpenhet, tillit og gjensidig respekt.

 

Se mer av vår hverdagen på facebook siden vår- Maritvold barnehage (følg link øverst i høyre hjørne).