Tekstskaping og barns medvirkning

skolestartere skjønte straks hva tekstskaping gikk ut på og var veldig aktiv med forslag. Forslagene endte med et flott og litt skemmende eventyr.

IMG_1290.JPG