4 års gruppa på Stiklestad

i dag dro 4 åringer, Rita, Janjira og Siv til Stiklestad. Barna lekte ved borgen og amfiet. 

3 og 5 års gruppa dro på tur i nærmiljøet sammen med Frode, Sol, Jan Arild og Tony. 

  

  

 .