Onsdags aktiviteter

Skolestartere var på ti på topp tur til Hårskållen og plukket blåbær. 4 års gruppa lagde varm mat til lunsj i dag. Det  det servert ørret /m pasta og grønnsaker til 3 og 4 års gruppa. Det var fint vær og det ble mye frilek.