Fredagsaktiviteter 20.11.15 1 etg. 

 

.Skolestarterne + 3 fire åringer var på aketur  på Vinne skistadiion. Det ble servert fiskepinner til lunsj.  4 års gruppa var på besøk på Ørmelen barnehage.      3 års gruppa var inne på formiddagen og hadde formingsaktivitet. Vi ble ute etter kl.14. En herlig vinterdag med masse aking og utelek på Maritvold.