Tirsdags aktiviteter 1.des

3 års gruppa var på juletreleting på Volhaugen. Det ble tent juletre lys ut i hagen da treet ble satt på plass. Tross regnet.

 4 og 5 års gruppa hadde juleverksted før lunsj. De hørte på julelåter mens de lagde juleting. Senere dro 4 åringer på Verdal v.g. skole og var med på samling sammen med elever fra barn og ungdoms linje. På ettermiddag fikk vi besøk av 9.klassinger fra Øra skole. De holdt konsert med skuespill og dans. D ble trekt  adventtskalender etterpå og vi ble inne på ettermiddagen. En herlig dag på Maritvold.