Tirsdag 8.mars

Skolestarterne holdt konsert på formiddagen for resten av barne gruppa og  de voksne. Flotte sanger ble sunget ledet av Jan Arild.  Halve 4 års gruppa dro på tur til Trones bruk etter maten sammen med Rita. Skolestartere hadde skrivedans kl.13.00. Temaet for dagen var om Sirkler/ rundinger. Det ble laga fine bilder. 3 års gruppa hadde tegning og fargelegging. Resten av dagen tilbrakte vi ute i godværet.