Torsdagsaktiviteter 3.mars

3 års gruppa gikk  tur i nærmiljøet på formiddagen. 4 års gr. hadde Dino i barnehagen kl.10. Tema handlet om følelser. I samlingstunda dramatiserte 4 åringer sjuende far i huset ledet av Stina (student). Skolestarterne øvde til konsert og hadde skoleoppgaver før lunsj.  Skolestarterjentene ordna ferdig gipsmaskene sine i dag. Alle gikk ute etter maten.  En fin dag på Maritvold.