Torsdag 20.sept.

Dino i barnehagen for 5 åringer kl.9.30. Tema for for dagen ble ‘å lytte’. Skolestarterne dro på grotte tur til Tromsdalen og kom tilbake kl.14.  4 års gruppa hadde studentprosjekt i ‘litsj stuggun’. De hadde rytmeøvelser,  sang og eventyr. 3 års gruppa hadde fysiskaktivitet ute. Til lunsj spiste 3 og 4 åringer wok mat laget på bål. Flott vær kryddret dagen på Maritvold.