Arbeidsark for: 17. mai

Prosjektspørsmål:

 

Det er viktig å markere vår nasjonaldag og formidle hva som skjedde på Eidsvoll i 1814  og hvordan vi ble et selvstendig land – NORGE.

Forberedelse

Dag: Tid:mai Ansvarlig: Personalet
 1. Hvem deltar:

  Alle barna i 1 etg og personalet

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  Norsk historieformidling og tradisjonsformidling
  Nasjonaldag… Fellesskap, solidaritet

  Lære nasjonalsangen.

 3. Hva skal skje – gjøres:

  Uka før 17. mai jobber vi med temaet “Norges bursdag”. Vi jobber i de aldershomogene gruppene og tar utgangspunkt i historien fra 1814 og begivenheten på Eidsvoll.
  Vi synger nasjonalsangen og tar frem barnehagens fane.
  Vi tegner det norske flagget og pynter avdelingen med disse.
  Vi trener på å gå i 17. mai tog rundt på Garpa, og øver på forskjellige 17.mai vers.
  HIPP HIPP HURRA !

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  Ta frem barnehagens fane.
  Sangtekster “Ja vi elsker”, “Norge i rødt hvitt og blått”, ” Gud sign vår konge god” og
  “Kom mai du skjønne milde”.
  Avtal til 17.mai, to fanebærere fra foreldregruppa til skolestarterne. Disse har ansvaret for
  barnehagens fane i barnetoget.

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

  Barna viste glede og engasjemang med hurra rop og sang.

 7. Hva lærte personalet:

  Viktig for barna med forberedelse til den store dagen

 8. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  Fanen var i orden og grei i god tid.
  Det ble avtalt i god tid hvem som skulle bære fanen.