Arbeidsark for: Advent/Jul

Prosjektspørsmål:

Hvordan kan vi sikre at barnehagen beholder en trygg atmosfære i adventstiden, når stressnivået kan være høyt i heimen og samfunnet forøvrig?

Hvordan kan vi skape en best mulig opplevelse av julekonserten for 1 og 2-åringene?

Hvordan kan vi få barnas julegaver til foresatte å bli mest mulig egenprodusert?

 

 

Desember er en tid hvor vi sette fokus på de norske juletradisjoner.

 • 4.desember arrangeres det julekonsert på SNK kl. 15.30
 • 3.desember tennes juletreet på fremsiden av barnehagen og vi går rundt juketreet.
 • Vi deltar på adventsamling på Verdal kapell, som er tilpasset 2-åringer.
 • 13. desember går vi Santa Lucia-tog på Amfi Verdal.
 • Foreldrenes arbeidsutvalg arrangerer nissefest for barn og foreldre med grøt og nissebesøk.

Forberedelse

Dag: Desember Tid: Ansvarlig: Hele personalgruppa
 1. Hvem deltar:

  Barna deltar i ulik grad etter alder og modenhet, naturlig at 2- åringene er mest involvert. For 1- åringene er det nye opplevelser som skal erfares, og sanser som skal stimuleres. Kanskje er det første gang man hører julsanger, ser at julepynt blir laget, og smaker på pepperkakedeig og pepperkaker. Vi jobber for at det skal være gode opplevelser og vi legger tilrette for lek, undring og gode samtaler igjennom dagene.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:
  • “Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå felles verdier og normer som er viktige for fellesskapet. Barnehagen skal bidra til å fremme barnas tilhørighet til samfunnet, natur og kultur”.(Rp17 del 3)
  • “får kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og blir kjent med religioner og livssyn som er representert i barnehagen” (Rp17 del 9,Etikk, religion og filosofi)
  • “I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon”. (Rp17 del 9,Kunst, Kultur og kreativitet)

  Avdelingens egne mål for advent/jul:

  • La barna oppleve juletradisjonene til barnehagen og tilpasse de etter barnas forutsetninger.
  • I samlingstunda blir barna kjent med tradisjonssanger og skikkelser som hører til advent og jul.
  • Delta på adventsamling tilpasset 2-åringene i kapellet.
  • Noen av 2-åringene deltar i Lucia-toget som går på amfi Verdal.
  • Barnehagen er en arena der rutinene er så like som mulig og tempoet er det samme som ellers i året, selv om det kan være hektisk på andre arenaer for barnet før jul.
  • Barna skal oppleve desember som en trivelig tid med spenning og undring.
 3. Hva skal skje – gjøres:

  • Bake pepperkakehjerter som skal pyntes og henges i taket på avdelingen. Under samlingsstund fra 1.desember, trekkes et barn ut til å få hjerte hver dag. Hjertet henges på veggen i avdelingen, og barnet får dette med seg hjem.
  • Alle barna baker pepperkaker puljevis, og får se prosessen: deig – utbaking – ferdig pepperkake – smake/gi bort.
  • I samlingsstunda i adventstida synger vi julesanger(på låven..,musevisa…,bjelleklang…etc) med fokus på tradisjon og lokal tilknytning.
  • Hver mandag tenner vi et lys med adventsvers.
  • Barna lager julepynt/kort og smågaver som blir pakket inn og sendt med hjem til jul.
  • Vi pynter avdelingen med julepynt. Barna er med og lager julepynt.
  • Nissefest (ansvar arbeidsutvalget).
  • Vi blir invitert til samlingstund på kapellet, der vi får mulighet til å oppleve og se hvordan adventstiden feires i kirken. Her er det viktig med god informasjon til foreldre.
  • Vi ser julefilm siste dagen før jul.
  • Vi spiser Julemat (julepålegg,sirupskake,pølse,medisterkake,ribbe)
  • Nisse/juletegninger

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  • Innkjøp av pepperkakedeig og pynt
  • Til samlingsstund trenger vi: boks med barnas navn for trekking, lysestake,adventsangkort
  • Kjøpe inn adventslys, julelys og voksduker.

  • Formingsmateriell til julepynt og gaver.

  • Gjøre avtale med kapellet.
  • Kjøpe inn julemat.
  • Kopier opp juletegninger.
  • Avklare hvem som skal ta med film til lillejulaften

  *Organisere julekonserten med fordeling og info til foreldre

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Barns medvirkning og demokratiske prosesser? Beskrivelse:

  Vi tenker hele tiden barns medvirkning og tar hensyn til dette i hverdagen. Barna deltar med sine forutsetninger og vi jobber hele tiden med å ta hensyn til enkeltbarnet. Vi tenker utvikling og mestringsfølelse.

 7. Hva lærte personalet:

  Viktige momenter er:

  • tett oppfølging til enkeltbarnet.
  • Pro aktive strategier.
  • Glede og samhold
 8. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  Viktige momenter er:

  • Tett oppfølging av enkeltbarnet
  • Pro-aktive strategier
  • Glede og samhold