Arbeidsark for: Brannvern uke i 1.etg

Prosjektspørsmål:

Hva er brann, hva gjør vi når brannalarmen går?

 

Forberedelse

Dag: uke 38 Tid: Ansvarlig: Alle i 1. etg
 1. Hvem deltar:

  Alle barn og voksne i 1. etg.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:
  • Barn skal få kjennskap til hva brann er,  hva vi skal gjøre  hvis brannalarmen går, hvordan høres den  ut og hvor vi skal gå for å komme oss i sikkerhet.
 3. Hva skal skje – gjøres:
  • brannbil og mannskap kommer til barnehagen for å bli bedre kjent med utstyret de bruker under en brannslukking.
  • samlingstunder med tema brann. Hva gjør vi hvis brannalarmen går? Hvordan høres den ut?
  • gruppedeling med formingsaktiviteter med tema brannvern.
  • brannøvelse der alarmen blir satt på.
 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:
  • kontakte brannstasjonen om tid for besøk. Ansvar: Tony/Anne Gunn
  • legge til rette for og planlegge samlingstund og gruppedeling. Ansvar: alle
  • sette i gang brannøvelse i samarbeid med Marte Mina og kvisten. Ansvar: Rita
  • ta tiden i øvelsen. Ansvar: Marte Mina
  • branntavle og opp møteliste må være med ut. Her er det viktig med tydelig kommunikasjon oss voksne i mellom
  • en voksen tar ansvar inne
  • 1. etg går og stiller seg mellom Maritvold tunet og hagen til Boje. Barna blir ropt opp og branntavla sjekket.
 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

  God kommunikasjon mellom voksne på avdeling når alarmen gikk.

  Barna var godt forberedt, og gikk rolig ut til møtepunktet. Personalet hadde forberedt barnegruppa godt.

 7. Hva lærte personalet:

  Engasjement er viktig.

 8. Husk å ta opp i avd.møte / med veileder:

  Stoler bare på opp møteliste, branntavle er ikke oppdatert manglet 3-4 barn. Branntavla blir varm?