Arbeidsark for: Brannverns uke kvisten

Prosjektspørsmål:

Hva kan vi gjøre både store og små for å hindre brann?

Hva er brann, og hva gjør vi når brannalarmen går ?

 

 

Dette er en fast aktivitet som varer en periode hver høst i bhg.

Bhg er en gammel trebygning, i 2. etasjer og inneholder mange rom, derfor er det viktig for både store og små å vedlikeholde og oppjustere våre brannvernsrutiner.

 

Forberedelse

Dag: Uke 38 Tid:September Ansvarlig: Hovedsaklig 2-årsgruppen
 1. Hvem deltar:

  Brannvernsaktiviteter og besøk av brannbil er forbeholdt hovedsaklig 2-årsgruppen.

  Alle barn og voksne på kvisten deltar i evakueringen av bhg under brannøvelsen.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:
  • 2-årsgruppen skal få kjennskap til hva ild er, hvordan ild oppstår og hvordan vi slukker ild
  • 2-årsgruppen skal få kjennskap til hvilke hjelpemidler vi har i bhg til å slukke brann
  • Barna skal få kjennskap til hva som skjer når brannalarmen går,  og hvor vi skal gå for å komme oss i sikkerhet.
  • 2-årsgruppen få møte brannmenn og oppleve utstyret de har å hjelpe seg med
 3. Hva skal skje – gjøres:
  • Gruppedelingsaktiviteter og samlingsstunder hvor brannvern er tema
  • Besøke av brannbil  tirsdag 18. september
  • Gjennomføre brannvernøvelse med evakuering av avdelingen torsdag 6.september
 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:
  • Kontakt brannstasjonen om tid for besøk. Ansvar: Tony
  • Legge til rette for og planlegge samlingstund og gruppedeling. Ansvar: Ellen, Silje, Kristin
  • Sett i gang brannøvelse, og skrive rapport. Ansvar: Marte Mina
  • Telefon med vigilo må være med ut. Her er det viktig med tydelig kommunikasjon oss voksne i mellom. Ansvar: Ellen og Camilla
  • Kvisten går og stiller seg på gangvei mellom Maritvold bhg og garasjen til Gjelde. Barna blir ropt på evaluerings liste på vigilo
 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

  *Lærte seg Bæ-bu sangen, tilbakemelding fra foreldre om at barna synger på sangen hjemme.

  *lærte hva telefon numeret til brannstasjonen er.

  *lærte hvor vi har røykvarsler og brannslukkningsutstyr på avdelingen. Og hvor vi skal gå hvis det oppstår brann på avdelingen.

 7. Barns medvirkning og demokratiske prosesser? Beskrivelse:

   

   

 8. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  *Fungerte godt å skjerme de barna som var på tilvenning og ikke helt trygg i forhold til brannøvelse.

  * Lurt at første man henter storvogna. Dette letter arbeidet når vi skal flytte oss.

  *Viktig å ha rekvisitter som hjelpemiddler under samlingsstundene. ( brannbil, t-skjorte, brannmannhjelm, t-lys, vann)

   

 9. Husk å ta opp i avd.møte / med veileder: