Arbeidsark for: Dina i barnehagen år 1

Prosjektspørsmål:

Hvordan fremme barn vennskapsferdigheter og følelsesspråk?

 

Dinoprogrammet er tilpasset barn fra 3 år og opp til 3. klasse for å lære små barn om vennskapsferdigheter, følelsesspråk, konfliktsløsning, kontrollere sinne, utvikle sosiale ferdigheter og evne til å løse konfikter. Programmet er utviklet av Dr. Carolyn Webster-Stratton. Hun har utviklet DVD-vignetter, store hånddukker, spesielle aktiviteter, spill og bøker til det pedagogiske arbeidet med barna.

Forberedelse

Dag: Tid:Hver torsdag fra kl 9.30- 10.15 fra høsten 2015 til våren 2016. Ansvarlig: Tony, Rita og Siv i 1 etg.
 1. Hvem deltar:
  • 4 års gruppa med 11 barn.
  • voksne: Tony, Rita og Siv
  • dukkene Willy, Mari, Dina, Lille skilpadde.
 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:
  • Fremme barn vennskapsferdigheter og følelsesspråk

   

  Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver s.12 og 13

  1.4 Barn og barndom

  Rammeplanen tar utgangspunktet i helhetlig syn på barn. Dette betyr at barns utvikling ses som et dynamisk og tett sammenvevd samspill mellom deres fysiske og mentale forutsetninger og miljøet de vokser opp i.  Barn  er sosiale aktører som selv bidrar til egen og andres læring. Samspill med andre mennesker er avgjørende for barns utvikling og læring. 

  Gjennom læringsprosesser blir barn kjent med og forstår i stadig økende grad den fysiske og sosiale verden, samtidig som de gjenskaper og nyskaper kulturene de er en del av. Barn påvirker sine omgivelser gjennom aktiviteter og væremåte. Hvordan barn opplever møte med andre, vil påvirke barns oppfatninger av seg selv.

   

 3. Hva skal skje – gjøres:

  torsdag 03.09.15. Kapittel 1. Apatosaur, Willy og Dina lærer oss reglene på Dinosaurskolen, BOK 2

  SAMLING 1

  • Leksjon 1: Introduksjon (s. 15 og 16).
  • Leksjon 2A: Regler for gruppen (s. 19 og 20 ).
  • Leksjon 2B : Regler for gruppen (s. 23 og 24).
  • Leksjon 3: Å akseptere konsekvenser av å bryte reglene (s. 25 0g 26).

  torsdag 10.09.15 kapittel 2, Iguanodon, Dina dinosaur lærer oss å gjøre vårt beste på barnehage BOK 2

  SAMLING 2

  • Leksjon 4 :Lytteferdigheter (s39, 40 ).
  • Leksjon5: Lytte og venteferdigheter (43, 44 og 45).
  • Leksjon 6: ” Gi meg fem”, lytte og venteferdigheter (47,48 og 49).
  • Leksjon 9: Å følge beskjeder (51, 52 og 53).

   

  onsdag 16.09.15 kapittel 3, Triceratops. Willy lærer oss å oppdage å forstå følelser bOK 3

  SAMLING 3

  • Leksjon 10 A: Avslappningshemmeligheter- annspent/avslappet (s.13, 14, 15 og 16)
  • Leksjon 10 B: Avslappningshemmeligheter- glad/sint (s.17 og 18).

  torsdag 24.09.15 

  SAMLING 4

  • Leksjon 11 A: Se følelser gjennom øynene våre -Ivrige/glade tanker (s.19 og 21).
  • Leksjon 11 B: Å oppdage følelser ved å bruke øynene- trist/trygg og tatt vare på (s23 og 25).
  • Leksjon 11 C: Å oppdage følelser ved å bruke øynene våre – trist, trygg og tatt vare på (s 27 og 28).

  torsdag 01.10.15. 

  SAMLING 5

  • Leksjon 12 A: Oppgitt (s. 31,32 og 33).
  • Leksjon 12 B: Stolt (s. 35, 36 og 37).
  • Leksjon 12 C: Fortsette å prøve (s. 39 og 40).

   

  torsdag 08.10.15  

  SAMLING 6

  • Leksjon 13: Høre følelser gjennom ord- redd (s. 41, 42, 43 og 44).

  torsdag 15.10.15

  SAMLING 7  

  • Leksjon 14: Avslappingstermometer/sint/trist/rolig.

   

  torsdag 22.10.15 

  SAMLING 8

  • Leksjon 15: Sårede følelser(
  • Leksjon 16: Føle seg ensom og spesiell

  torsdag 29.10.15  

  SAMLING 9

  • Leksjon 17: Føle seg glad og ivrig
  • Leksjon 18: Å gi komplimenter

  torsdag 05.11.15 

  SAMLING 10, kapittel 4, Stegosaur. Dektektiv Willy lærer oss stegene i problemløsning, BOK 4

  • Leksjon 19: Problemløsning, steg 1 ( s. 11, 12 og 13 bok 4).

  torsdag 12.11.15  

  SAMLING 11 

  • Leksjon 20 A: Problemløsning, steg 2 og 3 ( s. 15 og 16 bok 4).
  • Leksjon 20 B: Problemløsning, steg 3 og dele ( s. 17, 18 og 19 bok 4).

  torsdag 19.11.15 

  SAMLING 12 

  • Leksjon 21: Å finne løsninger (å spørre), (s. 21 og 22 bok 4).
  • Leksjon 22: Flere løsninger og detektivklubb (vente og ta hver sin tur), (s. 23, 24 og 25 bok 4).

  torsdag 26.11.15

  SAMLING 13

  • Leksjon 23: Å be om unnskyld (s. 27, 28 og 29 bok 4).
  • Leksjon 24: Flere løsninger ( hente en voksen, overse), (s. 31, 32, 33 og 34 bok 4).

  torsdag 03.12.15  

  SAMLING 14

  • Leksjon 25: Konsekvenser (glad/trist/trygg)(valgfri leksjon), (s. 35, 36 og 37 bok 4).
  • Leksjon 26: Flere løsninger (s. 39 og 41 bok 4).

  torsdag 10.12.15  

  SAMLING 15

  • Leksjon 27: Repetisjon (s. 45 bok 4)

  torsdag 17.12.15  

  SAMLING 16

  • Leksjon 28 og 29: Formålet med leksjonene er å repetere regler, følelser og steg for problemløsning (s. 47,49 og 50 i bok 4).

    

   

   

   

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  Informasjon til foreldre til barna som skal delta:

  • Et eget skriv, og foreldremøte til de barna som skal delta i august. Viktig dele ut samtykke skjema angående filming.

  Rammebetingelser rundt samlingene:

  • Faste voksne som fører dukkene. Tony er Willy, Rita er Mari og Siv er Dina. Er noen av dukke førerne syk er også dukka syk. Willy er den dukka som deltar mest, derfor kan ikke Tony ha ansvar for andre dukker.
  • Samlingen foregår i hagestua presis kl 9.30. Barna i som ikke har møtt til da/kommer for sent får ikke delta denne dagen. Dette for å unngå uro i gruppen som allerede er i gang.
  • Alle har faste plasser i ringen. Med en voksen som støtter i bakgrunnen av ringen og en som leder samlingen og en som styrer en av dukkene.
  • Varighet max 20 minutter, med 10-15 minutter med oppgaver i etterkant av samlingene.
  • Faste sanger i begynnelsen og slutten av samlingen. Ved bruk av videovignett sier vi ” Klar ferdig snurr film!”. Dette er for å skape forutsigbarhet og trygghet  i gruppa.
  • Planleggingstid 1 time hver uke, etterarbeid viktig.
  • Nøkler til suksess: Å planlegge – Å prestere – Å øve – Å fremme
  • Sette opp kamera slik at vi kan få veiledning fra Tromsø.
 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Barns medvirkning og demokratiske prosesser? Beskrivelse:
  • Samlingenes varighet kan variere ut i fra barnas motivasjon og dagsform
  • Dina (Dino skolens rektor) og gruppeleder lager reglene som vi skal ha på Dino skolen sammen med barna.
  • Barnas innspill/undring skal anerkjennes fra de voksne som deltar. Det skal være et samspill som skal føre til sosial læring.
  • Hvert barn er unikt og det er viktig at vi som voksne møter barnet der det er i sin utviklings og modningsnivå. Det blir utgangspunktet i planleggingsfasen til hver samling.
 7. Viktige erfaringer til arbeidet videre:
  • Tilbakemelding til neste gang:  Ønske om et skriv før det blir informert introdusert i foreldremøte.
  • Tenkt over hvordan vi presenterer dukkene ifht kjønn.
 8. Husk å ta opp i avd.møte / med veileder:

  Det er mye å sette seg inn i til og begynne med. Viktig å få avsatt  planleggingstid for alle som har ansvar for Dinoskolen. Dette er viktig for å sikre kvaliteten i samlingstundene.

  Planlegging en halv dag før jul og en halv dag etter jul.