Arbeidsark for: Forming

Prosjektspørsmål:

 

Prosjektspørsmål: Hvordan vil vi at barna skal lære i barnehagen vår?
Barna er de aktive som GJØR aktiviteten. Snakk med barna mens de holder på – Når barna / mennesker får uttrykke det de gjør, utvider det bevisstheten og læringen. Gir mulighet til å øve å uttrykke tanker. I tillegg gir det oss innsikt – kunnskap om barnet og hvordan det tenker. Vi voksne øver på å stille undrende spørsmål”

Forming
Barn får muligheter til å eksperimentere med fantasi, kreativitet og virklighetsoppfatning ved formings aktiviteter i barnehagen. De skaper sin egen verden ut i fra egne opplevelser. Hverdagsaktiviteter i barnehagen innebærer en god del estetiske aktiviteter i form av sansing, tegning,fargelegging , sang, dans, og ” rolletaking”/ kommunikasjon med andre barn.

Forberedelse

Dag: 22.11.11 Tid:Året rundt Ansvarlig: Personalet
 1. Hvem deltar:

  Alle barna

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  • Fin og grovmotoriske ferdigheter, mestring og læring.
  • Konsentrasjonstrening og sosialt samarbeid.
  • Kunst, kultur, estetikk, sansing, opplevelser, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon.
  • Ferdig produkt som barna er stolt over, og vil vise frem.

 3. Hva skal skje – gjøres:

  • Hva vi gjør kommer an på årstiden vi er i, og i forhold til høytidene, merkedagene og tema ut i fra barnas og personalets interesser.
  • Vi henter ting ute i fjæra, skogen, hagen, nærmiljøet, pc og verdifullt materiale (søppel/gjenbruk) vi mottar, bearbeider, former og skaper ting.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  Planlegger tema, innkjøp og henter inn formingsmaterialer.

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

  -Barna er blitt flinkere både fin og grov motorisk.
  -Barna har fått erfaring med forskjellige maleteknikker
  -Barna har fått erfaring med skapende aktivitet, og bearbeiding, jobbing i forskjellige materialer.

 7. Hva lærte personalet:

  Barn samler seg raskt rundt de voksne når vi engasjere oss og er sammen med dem.

 8. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  -Få inspirasjon og nye ideer til nye aktiviteter i lag med barna.