Arbeidsark for: Gruppedeling i 1etg

Prosjektspørsmål:

 

Forberedelse

Dag: Hele året Tid: Ansvarlig: Personalet som tilhører den enkelte gruppe
 1. Hvem deltar:

  Barna som tilhører de alders homogene gruppene og personalet som har ansvar for sine grupper.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  *Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

  Barnehagens mål:
  *Å dele barnegruppen etter alder og modenhet gir et tilbud bedre tilpasset hvert enkelt barnet.
  *Lettere for oss voksne å bli kjent med og stimulere hvert enkelt barn i mindre grupper.
  *Lettere å tilrettelegge gode pedagogiske aktiviteter når gruppene er homogene.
  *Å la barna få utfolde seg i små grupper, skaper mer rom og tryggere rammer i den enkelte barnegruppen

 3. Hva skal skje – gjøres:

  *I år har vi valgt å dele gruppa inn i 3, med faste voksne per gruppe.
  *Ønsker å gjennomføre 3 gruppedelinger i uka i barnehagens kjernetid, disse skal stå i ukeplanen slik at foreldre kan holde seg informert.
  *Collager kan lages for å dokumentere aktivitetene/evt. Vise bilder i fotoramma i garderoben.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  *Gruppedeling er et fast punkt på avdelingsmøtet og planleggingsdager, her planlegges aktiviteter og innhold til de 3 gruppene.
  *Sette av tid til å produsere collager.

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  *Gruppedelingene blir gjennomgått i påfølgende avdelingsmøtet, som utgangspunkt for erfaringsutveksling og
  lærdom.