Arbeidsark for: Julekonsert

Prosjektspørsmål:

 

Er et samarbeid mellom Aker-, Maritvold- og Knøttene barnehage. Det ble arrangert for første gang i 1998, og er en fin anledning til å bli kjent med jevnaldrende fra andre barnehager. Det er også blitt en tradisjon de yngre barna kan se fram til.

Forberedelse

Dag: Tid:November Ansvarlig: Personalet
 1. Hvem deltar:

  Skolestarterne og 2 fra personalet

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  Fellesskapsfølelse, tradisjonsformidling, sosialisering, språk. Bli kjent med andre skolestartere fra Aker- og Knøttene barnehage.

 3. Hva skal skje – gjøres:

  Planlegging, organisering med en representant fra hver barnehage, “bli kjent” turer i nærmiljøet til barnehagene. Vi drar på turer og øver på julesangene. Konsert siste uka i november på kulturhuset for familien. Barna synger julen inn i nisseklær.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  Invitasjoner, sanghefte, informasjon, bestilling av buss, blomster, musikk produksjon, avtale med Stiklestad.

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

  Barna vise gleder og har masse foventninger til konserten. De synes det er “artig” å synge julesanger, og ha på seg nisseklær/kjoler og nisse luer. Å stå på scenen, og synge for et stort publikum er også spennende.

 7. Hva lærte personalet:

  Viktig å ta hensyn til låtvalg, og arrangere forestillingen på barnas premisser.

 8. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  Det kreves god planlegging, forberdelser, og struktur for at prosjektet skal lykkes.