Arbeidsark for: Karneval

Prosjektspørsmål:

 

Prosjektspørsmål: Hvordan vil vi at barna skal lære i barnehagen vår?
Barna er de aktive som GJØR aktiviteten. Snakk med barna mens de holder på – Når barna / mennesker får uttrykke det de gjør, utvider det bevisstheten og læringen. Gir mulighet til å øve å uttrykke tanker. I tillegg gir det oss innsikt – kunnskap om barnet og hvordan det tenker. Vi voksne øver på å stille undrende spørsmål”

Forberedelse

Dag: 2. mars Tid:10.00 - 14.00 Ansvarlig: Vi samarbeider på tvers av avdelingene
 1. Hvem deltar:

  Alle barna og personalet i barnehagen

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  Erfare at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger, inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap.
  Utvikler tilllit til egen deltagelse i og påvirkning av fellesskapet.
  Ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede.
  Opplever at kunst, kultur og estetikk bidrar til nærhet og forståelse.

  Barnehagens mål:
  Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv og uttrykke seg estetisk.
  Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet.
  Tradisjon og kreativitet, rollespill og eksponering.

 3. Hva skal skje – gjøres:

  Barna og personalet kler seg ut i kreative selvbestemte kostymer.
  Vi feirer dagen med sambamusikk, rytmer, dans, karnevals tog.
  Alle samles inne i “Hagestuen” (1.etg) der vi synger, danser, spiller rytme instrumenter. Barna leker i forskjellige “Roller” og eksponerer seg.
  Etter opptoget viser barna seg fram på scenen og blir presentert.
  Det blir severt pølse m/brød og saft i 1.etg. Etter mat slår vi “katta ut av sekken” og det blir vist film.
  De minste barna spiser mat oppe på kvisten.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  Øve på sangene før karnevalet.
  Sende ut informasjon til foreldre.
  Lage program for dagen med tydelig ansvarsfordeling.
  Leie film.
  Innkjøp av mat, pølse m/brød og tilbehør, og pynt til avdelingen (ballonger og bånd).
  Lage rytmeinstrumenter.
  Pynte avdelingen.

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

  Noen barn starter dagen med å være litt skeptisk, dette går seg til iløpet av dagen….

 7. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  Fungerer bra med øving i forkant. både planlagt og spontant.
  Ha et tidligere fokus på laging av rytmeinstrumenter og pynting av avdelingen.
  Det må kjøpes mer brød, akkurat nok med pølser (170 stk).
  Viktig at vi tenker over hvilke barn sitter hvor og hvordan vi fordeler personalet blant
  bordene 1.etg.
  Virker som det er godt for de minste å spise i fred oppe på kvisten.

 8. Husk å ta opp i avd.møte / med veileder:

  Samefolkets dag og karnevalet bør ikke være på samme uke. Hver merkedag krever foreberedelser for å få størst mulig utbytte av de enkelte dagene.
  Lage potetmos itillegg for de minste barna.
  Tydeligere avklaring på hvem som har ansvaret for maten, slik at den er ferdig i rett tid
  Personalet syns det er en positiv dag
  Lurt å ta katta i sekken inne og så film, gå ut etter to

  unngå ledermøter på tradisjonelle dager

  Klippet og laget lenke, populær aktivitet.

  Morsomt noen av foreldrene kledde ut seg

  Laget katter og pyntet avd.