Arbeidsark for: Feiring av Santa Lucia

Prosjektspørsmål:

 

Prosjektspørsmål: Hvordan vil vi at barna skal lære i barnehagen vår?
Barna er de aktive som GJØR aktiviteten. Snakk med barna mens de holder på – Når barna / mennesker får uttrykke det de gjør, utvider det bevisstheten og læringen. Gir mulighet til å øve å uttrykke tanker. I tillegg gir det oss innsikt – kunnskap om barnet og hvordan det tenker. Vi voksne øver på å stille undrende spørsmål”

Forberedelse

Dag: 13. desember Tid:Formiddagen Ansvarlig: 1. etg. og Kvisten
 1. Hvem deltar:

  *Alle i personalet.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  *Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og
  mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap
  *Barnehagen bør ta del i kulturen i nærmiljøet gjennom møte med institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner.

  Barnehagens mål:
  *Santa Lucia markering er en tradisjonell markering blant mange barnehager, det norske samfunnet, og det har en lang
  tradisjon i vår barnehage.
  *Vi går i lucia-tog på Verdal bo- og helsetun. Dette er noe de eldre setter stor pris på. Og barna våre får erfaringer med å bidra til å skape glede for andre, også mennesker som ikke er direkte knyttet til barnehagen.
  *Vi legger til rette for en trivelig formiddag der vi gleder de eldre i vårt nærmiljø.

 3. Hva skal skje – gjøres:

  *Alle barna på kvisten og 1.etg går rundt julegrana i barnehagen. og synger julesanger barna er blitt kjent med i adventssamlingene.
  *2-åringene går til Verdal bo- og helsetun for å synge til de eldre. De som har lyst, får kappe, glitter eller hatt på hodet og lys i hånda og blir en del av lucia-toget. De minste blir igjen i barnehagen og feirer Lucia der.
  *Vi går i tog sammen med 1.etg rundt om på de ulike avdelingene og synger Luciasangen, og deler ut lussekatter til de eldre.
  *Etter at barna er ferdig med å gå Luciatog, får de servert boller og saft på Verdal bo- og helsetun.

  *De barna som er igjen i barnehagen spiser lussekatter og drikker kakao til lunsjmåltidet.

   

   

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  *Gjøre tidlig avtale med Verdal bo- og helsetun.

  *Legge inn bestilling på ingredienser til lussekatter og kakao.
  *Bake lussekatter på formiddagen(ta utgangspunkt i bolledeigen med litt gurkemeie)
  *Tidligvakt har ansvar for å koke kakao på morgenen.
  *Sjekke status på kapper, hatter og lys en uke før Luciafeiringen.
  *Batteri på kamera.
  *Lag collage av barna i lucia-toget og ved julegrana

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  *Erfaringer fra tidligere år med annen feiring:

  *1.etg hadde allerede gått rundt juletreet før vi kom ut
  *Det blir lettere å forberede luciafeiring på ettermiddagen hvis man unngår å legge møter til denne dagen.
  *Det må være noen som kan stå ute å ta imot de minste barna når de er ferdig påkledt.
  *Viktig at 1.etg venter med gangen rundt juletreet til alle er kommet ut
  *Vi må være ferdig med frukt og bleieskift til kl.14
  *Positivt med opptog på ettermiddagen
  *Invitasjonen må være ute i god tid(1 uke før)
  *Vi må sjekke utstyret(drakter,hatter,lys,jultrelys,fakler,ved)
  *Kvisten vil også ha skjorter
  *Veldig greit med to seinvakter*Ha lucia tog på Maritvold tun på dagtid
  *Foreldre møter opp i gapahuken etter at vi kommer tilbake fra toget på maritvoldtun
  *Det legges til rette for pledd,skinn og bedre muligheter for å varme seg og bedre belysning
  *Bare barna og personalet er med på Lucia-toget på maritvoldtun