Arbeidsark for: Musikk og Teater

Prosjektspørsmål:

Hvordan vil vi at barna skal lære i barnehagen vår?

 

Prosjektspørsmål: Hvordan kan vi intregrere musikk og drama i barnehagen vår?

Forberedelse

Dag: Tid: Ansvarlig: Personalet
 1. Hvem deltar:

  Barn og personalet i barnehagen.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  Musikk:
  • Oppleve gleden av og lytte til, danse til og nyte musikk.
  • Oppleve mestringsfølelse, øve ferdigheter ved og – lytte, – synge, – lære tekster utenat, – holde rytme, – spille instrumenter, – gleden i samspillet og samværet med andre.
  • Oppøve språk og språkbevissthet.
  • Oppøve motorikk og kroppslig bevissthet.

  Teater:
  • Oppleve gleden og fellesskapet i og formidle fra scene.
  • Gleden i å våge å stå frem og eksponere seg selv.
  • Erfaring med og delta i en prosess fra blanke ark til en forestilling med publikum.
  • Oppøver ferdigheter til og kunne tekst utenat.

 3. Hva skal skje – gjøres:

  Musikk:
  • Ta vare på de tradisjonelle sanger, bevegelsessanger, sangleiker, rim og regler.
  • Lære lokale stev, rim, regler sanger og ta med barnas/personalets ønsker med nye og gamle sanger.
  • Velger sanger ut i fra årstidene.
  • Blir kjent med sanger på ulike språk. (i år ble det prioritert norske sanger/rim og regler)
  • Tar i bruk instrumentene i musikkskapet, la barna utfolde seg.
  • Voksne spiller på piano/Keyboard, gitar, trommer og trekkspill
  • Musikken brukes til dramatisering – skape stemning og positiv atmosfære i hverdagen.
  • Barna får anledning til å opptre med selvvalgte sanger, både spontant og i samlingsstunden.

  Teater:

  *Presentasjon av teaterprosjekt. Teaterprosjekt  2015:  personalet har bestemt å satse på en forestilling med tema “norsk pop/rockens historie”.

  * Barna organiserer rollespill i hverdagen ute og inne. (Tema norsk pop og rock historie. Forberedelse til teater forestillinger)
  • Teaterprosjekt på våren: selvprodusert teaterstykke hvor vi lager kulisser, kostymer, tekst, musikk og regi selv, og ut fra barnas interesser og lek. Eller at vi tar utgangspunkt i kjente forfattere eller lokal historie.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  – manus/historie – arbeidsplan (forskjellige ansvarsgrupper)
  – program, scene, invitasjoner
  – ta kontakt med medier/aviser
  – Bestill hus/telt, lyd og lys i god tid i forveien.

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

  2014: Dramatisering av grunnlovsjubileet. Rollefordelinger til teaterstykket Maritvold annao 1814 ble gjennomført som en demokratiskprosess med barns medvirkning.

  Glede, mestringsfølelse, trening på eksponering, glede i fellesskapet. Kvisten deltok og hadde en sentral plass i teaterert.
  Alle barna fikk delta i store deler av forestillingen, og fikk vist seg for publikum.

 7. Hva lærte personalet:

  2014: Vi hadde god tid og bra struktur. Viktig med tidlig øving av sang og tekster. Personalet bør ha  ansvar for hver sin gruppe og påkledning på scenen. Vi voksne føyer seg etter forslag som kommer, viktig med åpen og positiv kommunikasjon.

 8. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  Presentasjon av teaterprosjekt:
  2014: Vi i personalet leste manuset for barna og lært dem sanger. I tillegg fikk de innsikt i historien om grunnloven 1814, og de demokratiske prosesser. Manus/ Historie : Kom fort og effektivt på plass. Enkelt for barn og voksne når vi bruker kjente “tema/ prosjekter ” som vi har jobbet med i barnehageåret. Arbeidsplan/arbeidsgrupper: Kostymegruppa- positivt at Kvisten laget og tok ansvar for sine kostymer. Positivt planleggingsmøte gjorde jobben lettere. Fine og bra kostymer/sminke i år. Kulisser- Ble veldig bra takk til Verdalsbilder. Program,Scene,invitasjoner: Topp. Veldig fornøyd med programmet.

  Scenen/Telt: scenen var bra. Takk til Stiklestad Lyd. Media/aviser: Siste forestilling er best, flyten og regien sitter godt. Forestillingen bør filmes på besteforeldre forestillingen. Barna er trygg og “de gir alt” Jornalist var tilstede- topp. Kvisten var veldig engasjert.