Arbeidsark for: Påskelunsj

Prosjektspørsmål:

 

Det er tradisjon å feire påskelunsj fredag før palmesøndag i barnehagen. Vi pynter til langbord og kjøper inn masse godt pålegg til lunsjen. Vi feirer dagen med en spennende samlingstund, får besøk av påskeharen, og alle barna drar på skattejakt.

Forberedelse

Dag: fredag Tid:mars/april Ansvarlig: Personalet
 1. Hvem deltar:

  Alle barn og personalet

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  • Det er en påsketradisjon i vår barnehage
  • Sosialt samvær på huset

 3. Hva skal skje – gjøres:

  • Fellessamlingsstund i hagestuen. Kvisten + 1 etg.
  • Påskeharen kommer hoppende i hagen, og legger igjen et skattekart i hagen. “I skattekarte finner vi veien til påskeggene”.
  • Lager en trivelig påskelunsj med ferske rundstykker, og gult og orange pålegg. Hvor vi inviterer foreldrene til og spise lunsj sammen med oss.
  • Vi dekker bordene med påskens farger

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  Skattekart, pakking av påskeegg, bestille påskeharen.

  Innkjøp av matvarer, egg, juice, marmelade, prim, kaviar, gulost, gul og orange paprika, purre, gule servietter, gule stearinlys, staker, påskeegg.

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

  Beskrivelse: Barna var “spente” og noen av de yngste ble litt redd da påskeharen kom på besøk. I år var påskeharen veldig akrobatisk. Han tok salto og leverte skattekartet til en av de ansatte. Barna syntes skattejakten var “spennende” og de ble ivrige etter å finne påskeeggene.

 7. Hva lærte personalet:

  Viktig med samarbeid mellom avdelingene. Fordele arbeidsoppgaver.

 8. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  Bra samarbeid med Kvisten. Tydelig avklaring om hvem som skal være påskeharen. Fordeling av voksne rundt måltid fungerte bra. En voksen pr. bord.