Arbeidsark for: Skiuka

Prosjektspørsmål:

 

Prosjektspørsmål: Hvordan vil vi at barna skal lære i barnehagen vår?
Barna er de aktive som GJØR aktiviteten. Snakk med barna mens de holder på – Når barna / mennesker får uttrykke det de gjør, utvider det bevisstheten og læringen. Gir mulighet til å øve å uttrykke tanker. I tillegg gir det oss innsikt – kunnskap om barnet og hvordan det tenker. Vi voksne øver på å stille undrende spørsmål”

Forberedelse

Dag: Februar/mars Tid:Mandag - Fredag, 09.00 - 15.00 Ansvarlig: Frode, Ivan og 3F-studenter + Skogbrynet
 1. Hvem deltar:

  Alle gruppene etter forutsetninger og utbytte.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  *Tilrettelegge for og inspirere til trygg og utfordrende kroppslig lek og aktivitet for alle, uansett kjønn og kroppslige, psykiske og
  sosiale forutsetninger.
  *Forstå og gi oppmuntrende bekreftelse på barns sansemotoriske og kroppslige lek og inspirere alle barn til å søke fysiske
  utfordringer og prøve ut sine kroppslige muligheter.

  Barnehagens egne målsetninger:
  *Øke barnas individuelle skiferdigheter og oppleve ski glede.
  *Formidle norsk tur- og skitradisjon.

 3. Hva skal skje – gjøres:

  *Primært de barna som skal ned i 1.etg. til høsten som skal være med. Vær og føre bestemmer når de minste blir med.
  *Avreise 9.30 – retur ca. 14.00
  *Studentene legger opp planer som er tilpasset vår aldersgruppe og differensierer hvis flere grupper er med.
  *De to første dagene er avsatt til å gjøre seg kjent i nærområdet til skihytta, og personal/studenter får et inntrykk av ferdighetsnivået til det enkelte barnet.
  *Onsdag er det langtur som blir planlagt utifra barnas forutsetninger, her er det vanlig å differinsiere turen med utgangspunkt i
  aldersgruppene.
  *Torsdag er det skirenn med speaker og startnummer på brystet. Her vil lengden på skirennet variere med aldersgruppene. Her har mestringsfokus høyeste prioritet.
  *Fredag er vi i nærområdet til skihytta og har felles varmlunsj. Og premiering av flott innsats gjennom uka.
  *Vi er tilbake i barnehagen ca.kl.15.00 på fredag.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  *Studentene og Ivan er med i planleggingsprosessen sammen med 1.etg og Skogbrynet, dette for å sikre at premissene for skiuka er i samsvar med forutsetningene til barna på vår avdeling.
  *Sende ut informasjon til foreldre om skiuka, klær og utstyr.
  *Koordinere samarbeid med storbarnsavd.og Skogbrynet.
  *Bestille mat, rekvisita og utstyr.
  *Planlegge og fordele ansvar ifht barnegrupper, logistikk, transport og bemanning opp mot barna som er igjen i barnehagen.

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

  *Flere barn overrasket ifht skiferdigheter og ståpå vilje, her har vi undervurdert flere barn i forkant.
  *Spennende/skummelt med startnummer og skirenn for barna.
  *Syns det er moro når barn og voksne står i målområdet og heier på de.
  *Mange stolte barn med medalje rundt halsen etter premieutdelingen.
  *stort aktivitetsnivå gjennom alle dagene.
  * Barna viste stor fremgang i løpet av denne skiua, alle mestret det å gå på ski og reise seg opp uten
  hjelp av noen voksne.
  *På langturen gikk de største barna på kvisten 1 km. Kjempebra!!
  *Alle barna var i godt humør å viste glede av å være med på de ulike aktivitetene.

  6. Hva lærte personalet
  *Personalet satt igjen med en god opplevelse av denne uka, Egne opplevelser og tilbakemeldinger fra foreldre og barn gjør det verdt og sette inn en ekstra innsats disse dagene. Personalet er lojal til denne satsningen. Vi føler oss som en viktig bidragsyter til
  gjennomføringen av skiuka, har aldri vært så sterkt involvert som i år, ønsker å bidra like mye neste år.

 7. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  *Siste del av skiuka var det vansklig føreforhold (isete og hardt), men vi greide å skape en positiv opplevelse sammen med barna
  likevel, da uten ski. Fredagen ble avslutningen flyttet til barnehagen grunnet mye nedbør. Fikk likevel en flott avslutning med sosialt
  samvær på tvers av avdelingene og VM på ski ble vist på storskjerm.
  *Positiv erfaringer for studenter som har lederdager. Læring mht. ledelse, struktur, samarbeid, kommunikasjon og planlegging.
  *Viktig at de minste er med på den første turen med buss, for å få mest ut av formiddagen.(skiuka ble flyttet til Marka i år pga. dårlig vær, som gjorde at det tok lengre tid å frakte barna med bussen)
  *god erfaring med at de minste er med på skiuka annenhver dag.
  *Speekerbua var godt egnet som soveplass for de minste barna.
  *Klistermerker som belønningssystem fungerte veldig bra. Et klistermerke som synlig bevis på at barna hadde vært flink å mestret noe, dette ble satt på skien slik at alle kunne se det. Noe som skapte videre motivasjon til å få flere.
  *Viktig med variasjon på aktivitetene gjennom hele uka. La også barna være med på å ta valg på hva vi skal ha av aktiviteter, dette er med på å skape motivasjon blandt barna.
  *Positivt at skiuka gikk over 2 uker. Barna fikk anledning til å hvile seg i løpet av helga, og det ble ikke så inntensivt.
  *Viktig at skiutstyret til barna er i orden og riktig str.

 8. Husk å ta opp i avd.møte / med veileder:

  Tydelig å se en god progresjon iløpet av uka. Ser også å at 2-åringene inspirerer hverandre. Viktig at 2-åringene får være med hele uka. Dele opp 2-åringene slik at halve gruppa er med mandag og tirsdag. og hele gruppa onsdag til fredag.
  Tydeligere ansvarsfordeling på de ulike aktivitetene iløpet av uka. Dette må gjøres i planleggingsprosessen med studentene .