Arbeidsark for: Skrivedans

Prosjektspørsmål:

 

Kommunikasjon, språk, tekst Jamf. Rammeplanen.

Prosjektspørsmål: Hvordan vil vi at barna skal lære i barnehagen vår?
Barna er de aktive som GJØR aktiviteten. Snakk med barna mens de holder på – Når barna / mennesker får uttrykke det de gjør, utvider det bevisstheten og læringen. Gir mulighet til å øve å uttrykke tanker. I tillegg gir det oss innsikt – kunnskap om barnet og hvordan det tenker. Vi voksne øver på å stille undrende spørsmål”

Forberedelse

Dag: Tid:2012 Ansvarlig: Voksne
 1. Hvem deltar:

  Skolestartere og 2 voksne

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  http://www.ergoterapiforbarn.no/sider/skrivedans.html
  Skrivebevegelser, sosial emosjonell utvikling, positivt selvbilde, forberedelse til skolestart, konsentrasjonslæring og koordinering.   Barna får muligheter til å lærer riktige, flytende skrivebevegelser og trene opp den sosial- emosjonelle utviklingen, så barna utvikler et positivt selvbilde, sansetrening, og ha det gøy. Konsentrasjonen blir tydelig forlenget og skriveprosessen blir mer flytende.

 3. Hva skal skje – gjøres:

  Barna samles inne i “Hagestua” og blir informert om temaet, deretter diskusjon rundt det valgte tema. Barna sitter i ring og svarer på spørsmålene som blir stilt.  I tillegg får barna kunnskap om de forskjellige emnene. Vi lytte til musikk og lære bevegelser til de forskjellige temaer. Deretter får barna skrivetrening ved å tegne bevegelsene til musikken på papir, som til slutt blir til et bilde.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  Forberedelse, materiell, cd spiller, bord, rom og plass.

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

  Barna syntes skrivedans timene var “artig”og spennende.  Noen mente at noen av oppgavene var krevende, mens resten av skolestarterne syntes det var lett.

 7. Hva lærte personalet:

  Viktig å ha alt utstyr /materialer og lyd anlegget klart før det settes i gang med undervisning.

 8. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  Viktig med plassering av barn og antall barn pr. gruppe.