Arbeidsark for: Vanntilvenning

Prosjektspørsmål:

 

Små barn elsker vann, større barn elsker vann !!!. Skolestarterne i barnehagen har det siste året de går i barnehagen et aktivitetstilbud som vi kaller “Prosjekt vanntilvenning”. Antall timer i basseng er ca 20 timer.

Forberedelse

Dag: Tid:Høst og vinter Ansvarlig: De i personalet som har gjennomført og godkjent livredningsprøve (2014-2015 Frode Strand og Tony Fernando godkjent)
 1. Hvem deltar:

  Skolestarterne og minimum 2 fra personalet.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  Målet med vanntilvenninga er at barna skal få trygghet og mestringsfølelse i elementet vann.

 3. Hva skal skje – gjøres:

  Vi går eller kjører med vår minibuss til Verdal svømmehall. Her leier vi opplærings bassenget som har hev- og senk bunn. “Her bestemmer vi selv hvor dypt vi vil ha det i bassenget. Barna må forholde seg til de ordensregler som gjelder i bassenget. Fra vi går inn i garderoben og til vi er ferdig med økta og kommer ny dusjet ut av garderoben. I bassenget har vi noen faste øvelser i oppstarten, dette for å skape trygghet . Utover i økta og øktene er det en gradvis progresjon slik at barna i trygge omgivelser får nye utfordringer og ny mestringsfølelse. Tema vi er innom er: skape trygghet i vann, vann i ansiktet, dykke, flyte i stjerne, flyte i pilen etc. Ellers er dette en nyttig erfaring for renslighet og øving på selvstendighet.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  Ta kontakt med Svømmehallen og bestille timer.

  Jentene må bruke badedrakt (regel i bassenget).

 5. Arbeid etter aktiviteten