Arbeidsark for: Verdensbarnedag

Prosjektspørsmål:

 

Forberedelse

Dag: Tid:2. uke i januar hvert år. Ansvarlig: Personalet
 1. Hvem deltar:

  Alle barn og voksne i barnehagen.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  *Et møte med noe som er forskjellig fra ens eget, gir muligheter for å utvikle en positiv nysgjerrighet overfor menneskers og kulturers likheter og ulikheter.
  *Barns møte med ulike kulturer og tradisjoner legger grunnlaget for respektfull samhandling mellom ulike etniske grupper.
  *Gjennom arbeidet med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna utvikler toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet.                 *Bruk filmsnutter som verktøy for undervisning.

  Barnehagens egne mål for Verdens barnedag:
  *Bli kjent med det utvalgte barnet og dets kultur og sammenligne det med kulturen vi lever i.
  *Se på familiesituasjon og boforhold til barnet
  *Bli kjent med landet, flagg, mat og dyr
  *Hvordan barn fra dette landet leiker sammenlignet med hva våre barn leiker med

 3. Hva skal skje – gjøres:

  *Bruker forming og musikk som verktøy for å involvere barna aktivt i prosessen.

  *Vise bilder, film og forteller historier med utgangspunkt i det materialet som er oss tilsendt
  *Forut har hvert år en innsamlingsaksjon tilknyttet FN’s verdens barnedag.
  *Vi mottar materiale fra Forut som vi bruker i aktiviteter for å bli kjent med barnet og dens kultur.
  *1. etg og Kvisten har ulike aktiviteter hver for seg og sammen.
  *Barna øver til konsert, som holdes for besteforeldre på formiddagen og for foreldre på ettermiddagen.
  *Dagen markeres med en fest for besteforeldre på formiddagen med kaffe, kaker, loddsalg og minikonsert. På ettermiddagen inviteres foreldre til en smak av internasjonal mat, loddsalg og minikonsert.                                                    *barna lager premier til loddsalg.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  *Invitasjoner, program, organisering, ansvarsfordeling, innkjøp, selvproduserte produkter.  *Avtale med Kvisten ift. premier og gevinster.

  *Lage scenen i midterst rommet.

  *Bestille basar og produkter tidlig i august. Nok med en bunt med lodd. Bestiller flere slanger.

  *Bestemme om vi skal bruke vipps eller kontant.

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

  Barna ble godt kjent med barnets historie, land og levesett. Dette har kommet til uttrykk ved at vi har stilt reflekterende spørsmål til barna.

 7. Barns medvirkning og demokratiske prosesser? Beskrivelse:

  *  At barna får innsikt i hverdagen til barn fra andre land. Undre på leve vilkår her og utlandet. Barn erfarer stolthet og mestring av å delta både med konsert og har besteforeldre på besøk.

 8. Hva lærte personalet:

  -Interessant å lære om ett nytt land og kultur. Fine sanger. Flott med gode rutiner og forutsigbarhet.

 9. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  2018: Minikonsert og servering i 1 økta gikk veldig bra, stort og godt engasjement hos besteforeldrene.
  Fikk mange positive tilbakemeldinger.Husk organisering av avdelingen dagen før, pynting, basar og loddsalg.
  Rydding etter besteforeldre/naboer besøk gikk som planlagt. Bra kommunikasjon mellom avdelingene. Må være to stykker i som har ansvar for basaren og salg. Alle ansvars grupper har en halvtimes planlegging uke før. Tenk over hvem som får ansvaret for loddsalget. En fast fra 1.etg og en fast fra kvisten.

  Middagen gikk bra. Grei organisering med at maten ble servert ved bordene.

  Ettermiddagen: Se på personalet til neste gang.
  Tradisjon med at vi øve med Kvisten og bruke “ringdans” som fast avslutning.

  Må jobbe lengre med temaet en måned.

 10. Husk å ta opp i avd.møte / med veileder:

  Bra tilbakemelding fra personalet om at vi arrangerer Verdensbarnedag i januar.

  Trivelig å feirer dagen i barnehagen.