Arbeidsark for: Verdensbarnedag

Prosjektspørsmål:

 

Forberedelse

Dag: Tid:1. uke i oktober hvert år. Ansvarlig: Personalet
 1. Hvem deltar:

  Alle barn og voksne i barnehagen.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  *Et møte med noe som er forskjellig fra ens eget, gir muligheter for å utvikle en positiv nysgjerrighet overfor menneskers og

  kulturers likheter og ulikheter.
  *Barns møte med ulike kulturer og tradisjoner legger grunnlaget for respektfull samhandling mellom ulike etniske grupper.
  *Gjennom arbeidet med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna utvikler toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet

  Barnehagens egne mål for Verdens barnedag:
  *Bli kjent med det utvalgte barnet og dets kultur og sammenligne det med kulturen vi lever i.
  *Se på familiesituasjon og boforhold til barnet
  *Bli kjent med landet, flagg, mat og dyr
  *Hvordan barn fra dette landet leiker sammenlignet med hva våre barn leiker med

 3. Hva skal skje – gjøres:

  *Bruker forming og musikk som verktøy for å involvere barna aktivt i prosessen

  *Vise bilder, film og forteller historier med utgangspunkt i det materialet som er oss tilsendt
  *Forut har hvert år en innsamlingsaksjon tilknyttet FN’s verdens barnedag.
  *Vi mottar materiale fra Forut som vi bruker i aktiviteter for å bli kjent med barnet og dens kultur.
  *1. etg og Kvisten har ulike aktiviteter hver for seg og sammen.
  *Barna øver til konsert, som holdes for besteforeldre på formiddagen og for foreldre på ettermiddagen.
  *Dagen markeres med en fest for besteforeldre på formiddagen med kaffe, kaker, loddsalg og minikonsert. På ettermiddagen inviteres
  foreldre til en smak av internasjonal mat, loddsalg og minikonsert.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  Invitasjoner, program, organisering, ansvarsfordeling, innkjøp, selvproduserte produkter.

  Lage scenen i midterst rommet.

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

  Barna ble godt kjent med barnets historie, land og levesett. Dette har kommet til uttrykk ved at vi har stilt reflekterende spørsmål til barna.

 7. Hva lærte personalet:

  -Interessant å lære om ett nytt land og kultur. Fine sanger, savner lokale låter.

 8. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  2015: Minikonsert og servering i 1 økta gikk veldig bra, stort og godt engasjement hos besteforeldrene.
  Fikk mange positive tilbakemeldinger.Husk organisering av avdelingen dagen før, pynting, basar og loddsalg.
  Rydding etter besteforeldre/naboer besøk gikk som planlagt. Bra kommunikasjon mellom avdelingene. Må være to stykker i som har ansvar for basaren og salg. Alle ansvars grupper har en halvtimes planlegging uke før. Tenk over hvem som får ansvaret for loddsalget. En fast fra 1.etg og en fast fra kvisten.

  Utfordingen i år var dårlig vær med regn, barna ble fort våt.
  Middagen gikk bra. Grei organisering med at maten ble servert ved bordene.

  Ettermiddagen: Se på personalet til neste gang.
  Avtale med arken et sterkt ønske fra oss ansatte til neste gang. Bedre  plass, vi har mye besøk noe som er topp!

  Må jobbe lengre med temaet en måned.

 9. Husk å ta opp i avd.møte / med veileder:

  Må verdensbarnedag være i oktober, så tett opp i høstfest?

  Arken neste år? Mye besøkende pga flere barn og ulike familie sammensettninger, trangt til basar, bedre plass til det meste.