Arbeidsark for: Vinteraktivitet

Prosjektspørsmål:

 

Vinteraktiviteter i denne sammenhengen, er grov- og finmotoriske aktiviteter utendørs i snø og is.

Leik og motorisk stimulering i elementene is og snø er prioriterte aktiviteter på vår avdeling, vi har et utemiljø som utfordrer alle aldersgrupper og vi bruker næranleggene til aking,skøyting og skigåing.

Vi prøver å differensiere tilbudet vårt, slik at alle barna kan oppleve mestring, og mestringsopplevelsene kan spenne fra det å gå på snø for første gang til det å beherske et skiterreng med ski på beina.

Forberedelse

Dag: Januar - Mars Tid:Frilek / gruppedelings tiden Ansvarlig: Hele personalgruppa
 1. Hvem deltar:

  De største barna på kvisten.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:
  • Får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring.
  • Skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer på snø og is.
  • får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider.

                                            (Rp11 del 3.2)

  Barnehagens mål:

  • bli glad i å være ute.
  • Oppleve mestringsfølelse og utvikling. Oppøve balanse, styrke og koordinasjon.
  • Formidle norsk kultur og tradisjon.
  • forberedelse til skiuka (midten av Mars)
 3. Hva skal skje – gjøres:

  *Aking og skigåing på uteområdet i og rundt barnehagen, som tilrettelagt aktivitet i gruppedelingen og som
  spontan aktivitet.
  *Vi benytter oss av ulike turområder som Leksdal Skistadion, Vinne Skistadion og Vulusjøen, eller der det måtte være snø. Der barna får
  fine muligheter til å gå på ski og ake.
  *Vi vil oppsøke skøytebanen på Verdal Videregående skole, der barna får en fysisk utfoldelse med å bevege seg
  på glatt overflate med og uten skøyter.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  *barna må ha ski- og skøyte-utstyr med seg i barnehagen.

  *Sjekk at ski og staver ikke er for stort og at sko er i riktig størrelse.

  *Barna trenger ikke ha egne skøyter, det er viktig at de har egen hjelm på plassen sin i garderoben. Sykkelhjelm kan godt brukes.

  *Fint om ski og skøyte-utstyret kan stå i barnehagen gjennom hele uka, da turer vil gjennomføres både spontant og som planlagt aktivitet. Viktig at dette er informert om på ukeplanen.

  *Ta med melkekasser når vi skal til skøytebanen, slik at barna får noe å støtte seg på.

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

  Barna viste stor glede og stolthet ved å etterhvert mestre det å gå på ski, ake ned bakkene ved egen hjelp og å få prøve å stå på skøyter.

 7. Hva lærte personalet:

  Personalet har gode erfaringer fra jobbinga med disse aktivitetene, og ser stor nytteverdi med at barna får mange gode erfaringer med disse ulike aktivitetene før skiuka. Med det vil da barna ha et bedre utgangspunkt og større utbytte av skiuka. Ved aktivitetene på skøytebanen er det viktig at vi har med melkekasser, slik at barna har noe å støtte seg på. Og at vi da har mulighet til at hele barnegruppa har på skøyter samtidig.

 8. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  For mange av barna var dette første gangen de gikk på ski og skøyter, og derfor er det viktig at ski- og skøyte-utstyr er i orden og i riktig str.