Arbeidsark for: Advent/Jul 1 etg

Prosjektspørsmål:

Hvordan jobber vi for at barnehagen kan føre videre de gode advents tradisjonene; forberede seg til jul, vise omsorg for hverandre,    fokus på trivsel, baking , julemusikk?

 

 

 

Adventstid betyr ventetid frem mot jul. Dette er ei tid med store forventninger og spenning for små og store.

 • 24. november arrangeres det julekonsert på SNK kl. 15.30
 • En gruppe barn og voksne drar for å lete juletre.
 • 7.desember tennes juletreet på fremsiden av barnehagen.
 • Vi inviteres til advent samling på Verdal kapell, som er tilpasset 3-4 og 5 års gruppene.
 • 10.  desember går vi Santa Lucia-tog på Verdal bo og – helsetun
 • Foreldrenes arbeidsutvalg arrangerer nissefest for barn og foreldre med grøt og nissebesøk.

Forberedelse

Dag: Desember Tid:2016 Ansvarlig: Hele personalgruppa i 1etg
 1. Hvem deltar:
  • Barna deltar i ulik grad ut i fra alder og modenhet.
  • Skolestartergruppa starter øving av julesangene til julekonserten på SNK  i oktober.
 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:
  • Ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede(Rp11 del 3.3).
  • Få kjennskap til kristne høytider og tradisjoner i religioner og livssyn som er representert i barnegruppen(Rp11 del 3.5).

  Avdelingens egne mål for advent/jul:

  • La barna oppleve juletradisjonene til barnehagen og tilpasse de etter barnas forutsetninger.
  • I samlingstunda blir barna kjent med tradisjons sanger og skikkelser som hører til advent og jul.
  • Delta på advent samling tilpasset 3, 4 og 5 års gruppa.
  • Alle barna i 1 etasje og 2 års gruppa på kvisten deltar i Lucia-toget som går til Verdal bo og helse-tun.
  • Barnehagen er en arena der rutinene er de samme som ellers i året, samtidig som vi ønsker å fylle adventstiden med fellesskap, ro, glede, forventninger og spenning.

   

   

   

   

   

 3. Hva skal skje – gjøres:
  • Bake pepperkakemenn som skal pyntes og henges i taket på avdelingen. Fra 1. desember trekkes en pepperkake hver dag som barnet får med seg hjem.
  • I samlingsstunda i adventstida synger vi julesanger med fokus på tradisjon og lokal tilknytning.
  • Hver uke tenner vi et adventslys og leser/synger adventsvers.
  • Barna lager julepynt/kort og smågaver som blir pakket inn og sendt med hjem til jul.
  • Juleverksted, der det blir ordnet gaver ut i fra barnas forutsetninger.
  • Vi baker julebrød og pepperkaker.
  • Spiser Julemat (julepålegg, sirupskake, julsylt,sursild,pølse mm)
 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:
  • Innkjøp av pepperkakedeig og pynt
  • Til samlingstund må vi ha adventslys, julelys og voksduk.
  • Lage hefte med julesanger.
  • Materiale til juleverksted.
  • Avklare hvem som har ansvaret for juleverkstedet, felles idemyldring.
 5. Arbeid etter aktiviteten