Arbeidsark for: Advent/Jul

Prosjektspørsmål:

Hvordan jobber vi for at barnehagen kan vidreføre de gode adventstradisjonenen som; forberede seg til jul, – vise omsorg for hverandre, – fokus på trivsel, – baking ,julemusikk?

 

 

 

 • 12. desember arrangeres det julekonsert på SNK kl. 15.30
 • 5.desember tennes juletreet på fremsiden av barnehagen
 • Vi inviteres til adventsamling på Verdal kapell torsdag 1.desember, som er tilpasset 2-åringer.
 • 10  desember går vi Santa Lucia-tog på Verdal bo og – helsetun
 • Foreldrenes arbeidsutvalg arrangerer nissefest 15 desember,  for barn og foreldre med grøt og nissebesøk

Forberedelse

Dag: Desember Tid:desember Ansvarlig: Hele personalgruppa
 1. Hvem deltar:

  Barna deltar i ulik grad etter alder og modenhet, naturlig at 2- åringene er mest involvert. For 1- åringene er det nye opplevelser som skal erfares, og sanser som skal stimuleres. Kanskje er det første gang man hører julsanger, ser at julepynt blir laget, og smaker på pepperkakedeig og pepperkaker.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:
  • Ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede (Rp11 del 3.3).
  • Få kjennskap til kristne høytider og tradisjoner i religioner og livssyn som er representert i barnegruppen (Rp11 del 3.5).

  Avdelingens egne mål for advent/jul:

  • La barna oppleve juletradisjonene til barnehagen og tilpasse de etter barnas forutsetninger.
  • I samlingstunda blir barna kjent med tradisjonssanger og skikkelser som hører til advent og jul.
  • Delta på adventsamling tilpasset 2-åringene i kapellet.
  • 2-åringene deltar i Lucia-toget som går rundt Maritvoldtun.
  • Barnehagen er en arena der rutinene er de samme som ellers i året, samtidig som vi ønsker å fylle adventstiden med fellesskap, ro, glede, forventninger og spenning.
 3. Hva skal skje – gjøres:
  • 12 desember er avdelingen med som publikum på skolestarternes årlige julekonsert på Stiklestad.
  • I ukene før advent baker barnegruppen pepperkakehjerter som skal pyntes og henges i taket på avdelingen. Slik er barna med å skape og videreføre avdelingens tradisjonelle adventskalender, og alle barna baker pepperkaker puljevis, og får se prosessen: utbaking – ferdig pepperkake – smake selv  og oppleve å gi bort. Under samlingsstund fra 1.desember, trekker barna ut hverandre til å få et hjerte hver dag. Hjertet henges på veggen i avdelingen, og barnet får dette med seg hjem.
  • I samlingsstunda i adventstida synger vi julesanger(på låven..,musevisa…,bjelleklang…etc) med fokus på tradisjon og lokal tilknytning, og hver mandag tenner vi et nytt lys med adventvers.
  • Barna lager julepynt/kort og smågaver som blir pakket inn og sendt med hjem til jul. Det er personalets ansvar å se til at hvert enkelt barn skaper sine produkter utifra egne forutsetninger.
  • Barna er med og lager julepynt, og ser at de er delaktige i å pynte avdelingen til jul.
  • Vi blir invitert av kirken til samlingstund på kapellet, der vi får mulighet til å oppleve og se hvordan adventstiden feires i kirken. Det er lagt opp slik at historien ikke skal oppfattes som forkynning. Vi er opptatt av at alle foreldre må ta et valg på vegne av sine barn og god informasjon blir sendt til alle foreldre i forkant.
  • Lucia er en merkedag vi bruker til å gå Luciatog for beboere på Maritvoldtun, denne dagen gir barna muligheten til å oppleve det å glede andre med sang og utdeling av lussekatter.
  • Nissefest er en tradisjonsdag i bhg som arrangeres av foreldrene, dette skjer på ettermiddagen med servering av grøt og nissebesøk (ansvar arbeidsutvalget).
  • En av dagene før  jul lager vi barnevennlig tradisjonell julemat (pølse,medisterkake,ribbe).
  • 2-årsgruppa ser en julefilm  som passer for alle på lillejulaften

   

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  • Innkjøp av pepperkakedeig og pynt
  • Til samlingsstund trenger vi: boks med 4 blider av barna for trekking, lysestake,adventsangkort
  • Kjøpe inn adventslys, julelys og voksduker.
  • Lage hefte med julesanger og dele ut til personalet.

  • Formingsmateriell til julepynt og gaver.

  • Gjøre avtale med kapellet.
  • Kjøpe inn julemat.
  • Vi lager en idebank over det som kan lages/formes.
  • Kopier opp juletegninger.
  • Avklare hvem som skal ta med hvilken film til lillejulaften

  *Organisere julekonserten med fordeling og info til foreldre

 5. Arbeid etter aktiviteten