Arbeidsark for: Advent/Jul

Prosjektspørsmål:

Hvordan jobber vi for at barnehagen kan videreføre de gode adventstradisjonene som; forberede seg til jul, – vise omsorg for hverandre, – fokus på trivsel, – baking og julemusikk?

 

 

 

 • Vi inviteres til adventsamling på Verdal kapell tirsdag 3.desember, som er tilpasset 2-åringer. Tema er julehistorien om Jesu fødsel.
 • Torsdag 5. desember arrangeres det julekonsert på SNK kl. 15.30.
 • Foreldrenes arbeidsutvalg arrangerer nissefest torsdag 12.desember, for barn og foreldre med grøt og nissebesøk.
 • Fredag 13. desember går noen av 2-åringene i Lucia – tog på amfisenteret sammen med 1.etg.
 •  Torsdag 19. desember arrangerer vi barnas julebord.
 • Vi har mye fokus på gode norske juletradisjoner med baking, musikk og julespenning. Vi synger julesanger, lager julegaver og trekker julekalender.

Forberedelse

Dag: Desember Tid:Desember måned Ansvarlig: Hele personalgruppa
 1. Hvem deltar:

  Barna deltar i ulik grad etter alder og modenhet, naturlig at 2- åringene er mest involvert. For 1- åringene er det nye opplevelser som skal erfares og sanser som skal stimuleres. Kanskje er det første gang man hører julsanger, ser at julepynt blir laget og smaker på pepperkakedeig og pepperkaker.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:
  • Tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede (Rp17 kap.9 s.51).
  • Gi barna kjennskap til å markere merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne kulturarven og andre religioner og livssyn som er representert i barnehagen (Rp17 kap.9 s.55). 

  Avdelingens egne mål for advent/jul:

  • La barna oppleve juletradisjonene til barnehagen og tilpasse de etter barnas forutsetninger.
  • I samlingstunda blir barna kjent med tradisjonssanger og skikkelser som hører til advent og jul. De får også oppleve spenningen med julekalender og julehistorier.
  • Delta på adventsamling tilpasset 2-åringene i kapellet.
  •  2-årsgruppa deltar i Lucia-toget som går på amfisenteret sammen med 1.etg.
  • Barnehagen er en arena der rutinene er de samme som ellers i året, samtidig som vi ønsker å fylle adventstiden med fellesskap, ro, glede, forventninger og spenning.
 3. Hva skal skje – gjøres:
  • Første uka i desember er avdelingen med som publikum på skolestarternes årlige julekonsert på Stiklestad.
  • I ukene før advent baker barnegruppen pepperkakehjerter som skal pyntes og henges i taket på avdelingen. Slik er barna med å skape og videreføre avdelingens tradisjonelle adventskalender, og alle barna baker pepperkaker puljevis, og får se prosessen: utbaking – ferdig pepperkake – smake selv  og oppleve å gi bort. Under samlingsstund fra 1.desember, trekker barna ut hverandre til å få et hjerte hver dag. Hjertet henges på veggen i avdelingen, og barnet får dette med seg hjem.
  • I samlingsstunda i adventstida synger vi julesanger(på låven..,musevisa…,bjelleklang…etc) med fokus på tradisjon og lokal tilknytning, og hver mandag tenner vi et nytt lys med adventvers og synger adventsvers.
  • Barna lager julepynt/kort og smågaver som blir pakket inn og sendt med hjem til jul. Det er personalets ansvar å se til at hvert enkelt barn skaper sine produkter utifra egne forutsetninger.
  • Barna er med og lager julepynt, og ser at de er delaktige i å pynte avdelingen til jul.
  • Vi blir invitert av kirken til samlingstund på kapellet, der vi får mulighet til å oppleve og se hvordan adventstiden feires i kirken. Det er lagt opp slik at historien ikke skal oppfattes som forkynning. Her er vi opptatt av at alle foreldre må ta et valg på vegne av sine barn.
  • Lucia er en merkedag vi bruker til å gå i Luciatog på avdelingen, mens 2-årsgruppa får være med på amfisenteret å gå i tog der sammen med 1.etg.
  • Nissefest er en tradisjonsdag i bhg som arrangeres av foreldrene, dette skjer på ettermiddagen med servering av grøt og nissebesøk (ansvar arbeidsutvalget).
  • En av dagene før  jul lager vi barnevennlig tradisjonell julemat på barnas julebord (pølse,medisterkake). Denne dagen er det lov å ta på seg finstasen.
  • 2-årsgruppa ser en julefilm siste dagen før jul.

   

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  • Innkjøp av pepperkakedeig og pynt
  • Til samlingsstund trenger vi: boks med blider av barna for trekking, lysestake, adventsangkort
  • Kjøpe inn adventslys, julelys og voksduker.
  • Srive ut julesanger og legge i adventskurven

  • Kjøpe inn formingsmateriell til julepynt og gaver.

  • Gjøre avtale med kapellet.
  • Kjøpe inn julemat.
  • Kopier opp juletegninger til tegning.
  •Gjøre i stand på puterommet til julefilm den siste dagen.  Projektor, pc, puter. Trivelig med et lite fruktfat.

  *Organisere julekonserten med fordeling og info til foreldre. Husk å sende ut brev i forkant.

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Barns medvirkning og demokratiske prosesser? Beskrivelse:

   

   

 7. Hva lærte personalet:

   

   

 8. Refleksjon og evaluering:
  • Adventssamling i barnehagen: Et veldig fint samlingspunkt på morgenen før gruppedeling. Fungerte bra å ha de aller minste i stoler. Barna var rolig og fulgte spent med. Greit med fast struktur over det hele, selv om det også var spennende med litt variasjon da de voksne delte på å ha samlingsansvar. Trekking av 3 julesanger er nok i tillegg til å trekke pepperkakekalender. Mye læring i det hele med turtaking og det å glede seg på hverandres vegne. Det å ha med et juleeventyr for 2 – årsgruppa var noe som fenget dette året – «De 3 nissene som skulle til sætra å kjøpe seg grøt». Da basert på det kjente eventyret om «de tre bukkene bruse».
  • Julegavelaging: Gavelaging kan også gjøres i november for å unngå stress. Men vi er enige om at det ble lagt godt til rette for at begge gruppene fikk mye rom og tid til juleverksted. Det går dermed på bekostning av utetid, men det er noe vi tenker at vi tar godt igjen resten av året. Det handler om prioriteringer og hva vi ser barna er opptatt av her og nå. I 1 – årsgruppa var det veldig variert når det kom til å finne så mye ro med gavelaging, kan nok handle om at mange av de ennå er veldig små og at interessen ikke er helt til stede for det enda. De er heller mer aktiv og opptatt av å bruke hele seg. 2 – årsgruppa derimot hadde veldig interessen for gavelaginga. De uttrykte stolthet over produktene sine både verbalt, men også gjennom kropp – og ansiktsuttrykk. Samtlige fant roen med slik tilrettelagt bordaktivitet. Kunne sitte i over en lengre periode så lenge det var ro ellers rundt i rommet.
  •  Baking: En fin aktivitet i gruppedelinga i denne perioden. Variert hvor lenge barna holder ut i aktiviteten. Men det viktigste er å ha vært med og det å gjøre noe trivelig sammen.
  • Adventssamling i kapellet – Positivt, alle barna satt rolig og fulgte spent å nøye med.
  • Nissefest – Fungerte bra å legge til rette for all henting i barnehagen denne dagen. Dette blir mye mer forutsigbart for de minste barna i barnehagen, og man unngår flere overganger enn nødvendig i barnehagedagen.
  • Barnas julebord – En trivelig stund hvor vi pyntet avdelingen og spiste julemat sammen til lunsj. Dessert ble avglemt, men vi fikk nissebesøk som kom med non – stop. Greit at Kvisten ordner med nisse selv etter lunsjmåltidet, da før de fleste legger seg til dupp. Positivt å ta med seg erfaring av nissebesøk å formidle til foreldrene om ulike reaksjoner.
  • Julekonsert – evaluert i eget arbeidsark
  • Lucia – evaluert i eget arbeidsark
 9. Viktige erfaringer til arbeidet videre.:

  Vi må passe på at vi faktisk roer litt ned i denne tiden av året. Det kan være at mange opplever en travel nok hverdag utenfor barnehagen. Dette er noe vi som gode og trygge voksne i barnehagen må ta hensyn til å ha fokus på.

  Kanskje ikke så heldig at det blir tatt ut så mye ferie/avspasering i adventstida.