Arbeidsark for: Advent/Jul

Prosjektspørsmål:

Hvordan jobber vi for at barnehagen kan videreføre de gode adventstradisjonene som; forberede seg til jul, – vise omsorg for hverandre, – fokus på trivsel, – baking og julemusikk?

 

 

 

 • Vi inviteres til adventsamling på Verdal kapell onsdag 9.desember, som er tilpasset 2-åringer. Tema er julehistorien om Jesu fødsel.
 • Julekonsert på SNK kl. 15.30 (utgår pga korona)
 • Foreldrenes arbeidsutvalg arrangerer nissefest torsdag 12.desember, for barn og foreldre med grøt og nissebesøk (utgår pga korona)
 • Fredag 13. desember går noen av 2-åringene i Lucia – tog på amfisenteret sammen med 1.etg (utgår pga korona)
 • Onsdag 16. desember arrangerer vi barnas julebord.
 • Vi har mye fokus på gode norske juletradisjoner med baking, musikk og julespenning. Vi synger julesanger, lager julegaver og trekker julekalender.

Forberedelse

Dag: Desember Tid:Desember måned Ansvarlig: Hele personalgruppa
 1. Hvem deltar:

  Barna deltar i ulik grad etter alder og modenhet, naturlig at 2- åringene er mest involvert. For 1- åringene er det nye opplevelser som skal erfares og sanser som skal stimuleres. Kanskje er det første gang man hører julsanger, ser at julepynt blir laget og smaker på pepperkakedeig og pepperkaker.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:
  • Tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede (Rp17 kap.9 s.51).
  • Gi barna kjennskap til å markere merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne kulturarven og andre religioner og livssyn som er representert i barnehagen (Rp17 kap.9 s.55). 

  Avdelingens egne mål for advent/jul:

  • La barna oppleve juletradisjonene til barnehagen og tilpasse de etter barnas forutsetninger.
  • I samlingstunda blir barna kjent med tradisjonssanger og skikkelser som hører til advent og jul. De får også oppleve spenningen med julekalender og julehistorier.
  • Delta på adventsamling tilpasset 2-åringene i kapellet.
  •  2-årsgruppa deltar i Lucia-toget som går på amfisenteret sammen med 1.etg.
  • Barnehagen er en arena der rutinene er de samme som ellers i året, samtidig som vi ønsker å fylle adventstiden med fellesskap, ro, glede, forventninger og spenning.
 3. Hva skal skje – gjøres:
  • Første uka i desember er avdelingen med som publikum på skolestarternes årlige julekonsert på Stiklestad.
  • I ukene før advent baker barnegruppen pepperkakehjerter som skal pyntes og henges i taket på avdelingen. Slik er barna med å skape og videreføre avdelingens tradisjonelle adventskalender, og alle barna baker pepperkaker puljevis, og får se prosessen: utbaking – ferdig pepperkake – smake selv  og oppleve å gi bort. Under samlingsstund fra 1.desember, trekker barna ut hverandre til å få et hjerte hver dag. Hjertet henges på veggen i avdelingen, og barnet får dette med seg hjem.
  • I samlingsstunda i adventstida synger vi julesanger(på låven..,musevisa…,bjelleklang…etc) med fokus på tradisjon og lokal tilknytning, og hver mandag tenner vi et nytt lys med adventvers og synger adventsvers.
  • Barna lager julepynt/kort og smågaver som blir pakket inn og sendt med hjem til jul. Det er personalets ansvar å se til at hvert enkelt barn skaper sine produkter utifra egne forutsetninger.
  • Barna er med og lager julepynt, og ser at de er delaktige i å pynte avdelingen til jul.
  • Vi blir invitert av kirken til samlingstund på kapellet, der vi får mulighet til å oppleve og se hvordan adventstiden feires i kirken. Det er lagt opp slik at historien ikke skal oppfattes som forkynning. Her er vi opptatt av at alle foreldre må ta et valg på vegne av sine barn.
  • Lucia er en merkedag vi bruker til å gå i Luciatog på avdelingen, mens 2-årsgruppa får være med på amfisenteret å gå i tog der sammen med 1.etg.
  • Nissefest er en tradisjonsdag i bhg som arrangeres av foreldrene, dette skjer på ettermiddagen med servering av grøt og nissebesøk (ansvar arbeidsutvalget).
  • En av dagene før  jul lager vi barnevennlig tradisjonell julemat på barnas julebord (pølse,medisterkake). Denne dagen er det lov å ta på seg finstasen.
  • 2-årsgruppa ser en julefilm siste dagen før jul.

   

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  • Innkjøp av pepperkakedeig og pynt
  • Til samlingsstund trenger vi: boks med blider av barna for trekking, lysestake, adventsangkort
  • Kjøpe inn adventslys, julelys og voksduker.
  • Srive ut julesanger og legge i adventskurven

  • Kjøpe inn formingsmateriell til julepynt og gaver.

  • Gjøre avtale med kapellet.
  • Kjøpe inn julemat.
  • Kopier opp juletegninger til tegning.
  •Gjøre i stand på puterommet til julefilm den siste dagen.  Projektor, pc, puter. Trivelig med et lite fruktfat.

  *Organisere julekonserten med fordeling og info til foreldre. Husk å sende ut brev i forkant.

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Barns medvirkning og demokratiske prosesser? Beskrivelse:

   

   

 7. Hva lærte personalet:

   

   

 8. Refleksjon og evaluering:
  • Adventssamling i Verdal kapell; Veldig bra i år. Passe lengde og innhold for 2 – årsgruppa. Bra organisering med tanke på smittevernhensyn. God tid når vi gikk opp til kapellet. Det gjorde inntrykk hos små barneører å høre kirkeklokkene. Lyden av disse dro de kjensel på også en dag de var ute å lekte i hagen, mer oppmerksom på det etter besøket i kapellet. Trivelig å gjøre noe sammen med 3 – årsgruppa hvor det er flere som er jevnaldrende på tvers av gruppene.

   

  • Barnas julebord; Stas med nissen, greit å se an reaksjoner å gi tilbakemelding til foreldre. Nissen ble for de aller fleste en positiv og spennende opplevelse dette året. Rolig og koselig stemning denne dagen. Barna kjente nok på kroppen at det var litt mer høytidelig enn vanlig, selv om de ennå er små. Fint å komme pyntet. Artig med ringdans på morgenen, kjenne på fellesskapet. Øve på at alle skal få være med. Greit å legge til rette for flere aktiviteter inne på avdelingen, bruke rommene (modell-leire og dans). Mange fine øyeblikk med godt samspill hvor barna kan øve seg på å vise omsorg for hverandre. Vi ser også at det er flere store som begynner å vise mer omsorg for de små. Huske å ta hensyn til de barna som er ekstra sensitive når det skjer mer rundt på avdelingen på slike annerledesdager.

   

  • Juletradisjoner (baking, juleverksted); Noen syntes at julegavelaginga har fått mindre plass dette året. Vi har hatt fokus på å variere mer mellom aktiviteter inne og ute. Dette kan vi se litt mer på hvordan vi kan organisere, holde igjen mindre grupper inne oftere. En veldig fin arena med juleaktiviteter inne i smågrupper.  Noen syntes også det har fungert godt sånn som vi har gjort det. Forslag om å legge inn utetid for ei lita gruppe på ettermiddagen i adventstida når alle voksne er på jobb. Gjennomføringen av det må vi se an fra dag til dag. Blir en ekstra overgang som ikke nødvendigvis ikke er like heldig for enkeltbarn. Kommer an på når barna våkner fra dupp og organisering av fruktmåltid. Vi er fleksible og ser på løsninger underveis til barnas beste, viktig å ha de i fokus hele veien.

   

  • Adventssamling med trekking av kalender, synge julesanger og juleeventyr; Har vært veldig bra i år. Fine samlingsstunder, mer spennende med at de voksne rullerer på hvem som gjennomfører. Litt travelt på mandager når avdelingsmøtene gjennomføres. Greit at samlinga da ikke blir for lang. Eventyret bør vi variere litt. Julenissen som skulle til sætra med familien sin å spise grøt. Kims leik o.l. Radig med en egen adventssamlingsboks. Fungerte bra i år med trekking av kalender, barna gledet seg på hverandres vegne og ingen ble frustrert over at det ikke var deres tur å trekke pepperkaka. Fint med faste rammer å bruke adventssamling som et samlingspunkt på morgenen før vi deler inn i mindre grupper.. Veldig greit at 2 – åringene går til sin aktivitet først, mens 1 – åringene sitter i stoler. Barna er delaktige under samling hvor noen synger, gjør bevegelser eller følger samlinga med et spent ansiktsuttrykk.

   

  Bilder og julepynt er effektiv visuell støtte når det kommer til det å skape rom for undring hos barna i ventetiden før jul. Det er mye spenning ute og går. Ei lita nisselue ute i skogen på tur kan fort bli til store øyne og spekulasjoner på om det kan være nissen som har vært på ferde. Det er vi voksnes ansvar å legge til rette for julemagi og opplevelser i barnehagen i adventstida.

 9. Viktige erfaringer til arbeidet videre.:

  Vi må passe på at vi faktisk roer litt ned i denne tiden av året. Det kan være at mange opplever en travel nok hverdag utenfor barnehagen. Dette er noe vi som gode å trygge voksne i barnehagen må ta hensyn til å ha fokus på.

   

  2020 – Oppnår vi tanken om å roe ned før jul? Skape spenning og ro å glede oss sammen i adventstida?

  Gikk radig med julegaver. En kurv hvor alt materiale var oppi. Vi synes det har gått veldig bra og ikke kjent på ekstra stress i barnehagen fordi det snart er jul.

  De voksne må innfinne seg med at det blir mer innetid i desember måned å informere foreldrene om tanken bak. Så ser vi an barnas behov for utetid underveis. Vi må heller se på de positive stundene vi klarer å skape sammen med barna også i desember, enten det er inne eller ute.