Arbeidsark for: Brannvern uke i 1.etg

Prosjektspørsmål:

Hva er brann, hva gjør vi når brannalarmen går?

 

Det er viktig for barn og voksne og øve på hva vi skal gjøre hvis brannalarmen går.

Forberedelse

Dag: uke 38 Tid:høst Ansvarlig: Alle i 1. etg
 1. Hvem deltar:
  • Alle barn og voksne i 1. etg.
 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:
  • Barn skal få kjennskap til hva brann er,  hva vi skal gjøre  hvis brannalarmen går, hvordan høres den  ut og hvor vi skal gå for å komme oss i sikkerhet.
 3. Hva skal skje – gjøres:
  • Besøke brannstasjonen for og bli bedre kjent med utstyret de bruker under en brannslukking.
  • Samlingstunder med tema brann. Hva gjør vi hvis brannalarmen går? Hvordan høres den ut?
  • Gruppedeling med praktiske aktiviteter med tema brannvern. Bøker, film og praktiske aktiviteter/ demonstrasjon.
  • Brannøvelse der alarmen blir satt på.
 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:
  • Kontakte brannstasjonen om tid for besøk. Ansvar: Tony
  • Legge til rette for og planlegge samlingstund og gruppedeling. Ansvar: alle
  • Sette i gang brannøvelse i samarbeid med Marte Mina og kvisten. Ansvar: Rita
  • Ta tiden i øvelsen. Ansvar: Marte Mina
  • Branntavle og opp møteliste må være med ut. Her er det viktig med tydelig kommunikasjon oss voksne i mellom
  • En voksen tar ansvar inne
  • 1. etasje går og stiller seg mellom Maritvold tunet og hagen til Boje. Det blir sjekket at alle barna er tilstede med et opprop.
 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Viktige erfaringer til arbeidet videre:
  • Viktig at opp-møteliste / magnettavla er oppdatert og ligger på kjøkkenbenken.