Arbeidsark for: Brannverns uke kvisten

Prosjektspørsmål:

Hva kan vi gjøre både store og små for å hindre brann?

Hva er brann, og hva gjør vi når brannalarmen går ?

 

 

Dette er en fast aktivitet som varer en hel uke hver høst i bhg.

Bhg er en gammel trebygning, i 2. etasjer og inneholder mange rom, derfor er det viktig for både store og små å vedlikeholde og oppjustere våre brannvernsrutiner.

 

Forberedelse

Dag: Uke 38 Tid:September Ansvarlig: Hovedsaklig 2-årsgruppen
 1. Hvem deltar:

  Brannvernsaktiviteter og besøk hos brannstasjonen er forbeholdt hovedsaklig 2-årsgruppen.

  Alle barn og voksne på kvisten deltar i evakueringen av bhg under brannøvelsen.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:
  • 2-årsgruppen skal få kjennskap til hva ild er, hvordan ild oppstår og hvordan vi slukker ild
  • 2-årsgruppen skal få kjennskap til hvilke hjelpemidler vi har i bhg til å slukke brann
  • Barna skal få kjennskap til hva som skjer når brannalarmen går,  og hvor vi skal gå for å komme oss i sikkerhet.
  • 2-årsgruppen skal besøke brannstasjonen for å møte brannmenn og oppleve utstyret de har å hjelpe seg med
 3. Hva skal skje – gjøres:
  • Gruppedelingsaktiviteter og samlingsstunder hvor brannvern er tema
  • Besøke brannstasjonen onsdag 16. september
  • Gjennomføre brannvernøvelse med evakuering av avdelingen onsdag 16.september
 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:
  • Kontakt brannstasjonen om tid for besøk. Ansvar: Tony
  • Legge til rette for og planlegge samlingstund og gruppedeling. Ansvar: Siv,Silje og Nina
  • Sett i gang brannøvelse, og skrive rapport. Ansvar: Marte Mina
  • Branntavle og beskjedliste må være med ut. Her er det viktig med tydelig kommunikasjon oss voksne i mellom. Ansvar: Ivan og Siv
  • Kvisten går og stiller seg på gangvei mellom Maritvold bhg og garasjen til Ann Eva. Barna blir ropt opp og branntavla sjekket.
 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

  *Lærte seg Bæ-bu sangen, tilbakemelding fra foreldre om at barna synger på sangen hjemme.

  *lærte hva telefon numeret til brannstasjonen er.

  *lærte hvor vi har røykvarsler og brannslukkningsutstyr på avdelingen. Og hvor vi skal gå hvis det oppstår brann på avdelingen.

 7. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  *Positivt med så mange voksne under besøket på Brannstasjonen for å ivareta de barna som er skeptiske, og trenger støtte i slike situasjoner.

  *Viktig å ha rekvisitter som hjelpemiddler under samlingsstundene. ( brannbil, t-skjorte, brannmannhjelm, t-lys, vann)

   

 8. Husk å ta opp i avd.møte / med veileder:

  *Ta oss god tid når vi er på besøk på Brannstasjonen, slik at de får gjennomført opplegget de har planlagt.

  *Møte til avtalt tid, trenger ikke være der for tidlig.