Arbeidsark for: Bursdagsfeiring

Prosjektspørsmål:

Hvordan få en positiv opplevelse for bursdagsbarnet av å være i “sentrum” for oppmerksomheten fra barnegruppa og personalet?

 

Det er viktig at alle barn for oppleve å være et positivt midtpunktet for oppmerksomheten fra avdelingen sin på bursdagen sin. Mengde og form på oppmerksomhet må derfor tilrettelegges for hvert enkelt barn. Selv om noen barn ikke ønsker å være sentrum for oppmerksomhet, er det viktig å gi alle en “smak” av, hva det vil si å få positiv oppmerksomhet rundt egen person.

Forberedelse

Dag: Tid:I gruppedelingen Ansvarlig: Hele avdelingspersonalet
 1. Hvem deltar:

  Alle barna og spesielt bursdagsbarnet

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:
  • “Barnehagen skal gi rom for barnas ulike forutsetninger, perspektiver og erfaringer og bidra til at barna, i fellesskap med andre, utvikler et positivt forhold til seg selv og tro på egne evner.” (Rp17 del 1, Barn og barndom)
  • “Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing.” (Rp 17 del 1, Livsmestring og helse)

  Avdelingens egne mål for bursdagsfeiring:

  • Lage kronen er en formingsakivitet, barnet deltar i utsmykkingen ut fra alder og modenhet. Det er en tradisjon at bursdagsbarnet er i fokus, ovenfor barnegruppen.
  • Barna lærer bursdagssangen vi bruker i barnehagen, og vi kan lære nye sanger og måter og fremføre de på.
  • Bursdagsfeiringen skal oppleves som en trivelig aktivitet som alle får når de har bursdag.
 3. Hva skal skje – gjøres:

  Vi feirer bursdagen på den faktiske dagen, har barnet bursdag i helg feires det på fredag.

  Bursdagen kan også feires på tur.

  Barnet velger selv om den vil sitte i fanget til en voksen, eller på egen stol ved siden av en voksen.

  Barnet får krone på hodet. med navnet sitt og som er pyntet av barnet selv. Vi andre som er tilstede synger bursdagssangen for barnet, og skyter opp “raketter” etter antall år som barnet fyller.

   

  Vi tar bilde av bursdagsbarnet som legges ut på vigilo til den enkelte.

  Vi Lager også en rett som vi vet barnet liker. Hvis vi er usikker på hva favoritten til barnet er har vi en dialog med foreldrene.

  Krona får bursdagsbarnet ta med seg hjem.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  *Sette inn bursdagene i ukeplanene og googlekalenderen

  *Vi lager krone(avhengig av barnets alder hvor mye de selv bidrar)

  *Handler inn mat til lunsjmåltidet.

   

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Refleksjon og evaluering:

  Stort sett så syntes barnet det er litt stas med oppmerksomheten og stemningen det blir når vi synger.  Hvis de opplever det som ekkelt eller blir utilpass justerer vi og tar hensyn. Vi syntes det er viktig at bursdagsbarna skal ha en fin opplevelse og at det er trivsel rundt feiringen og det som skjer.

  • Barnet får være medvirkende til hva vi skal spise utifra hva de liker og ikke
  • Barnet får bestemme om den vil ha krone på hode eller ved siden av seg.
  • Vi lager en kort bursdagsfeiring hvis barnet viser at han/hun ikke vil eller liker oppmerksomheten

  *En del av de minste barna er skeptisk til krone på hodet. Da får de ha den ved siden av seg i stede.
  *Moro/skummelt for barna å være i fokus

 7. Viktige erfaringer til arbeidet videre.:

  *Viktig sak på avd.møte og klargjøre hvem som tar ansvar for krone,mat etc

  * Viktig at det skrives inn i uke planen og at de voksne gratulerer barnet når de kommer på avdelingen om morgenen.