Arbeidsark for: Bursdagsfeiring

Prosjektspørsmål:

Hvordan få en positiv opplevelse for bursdagsbarnet av å være i “sentrum” for oppmerksomheten fra barnegruppa og personalet?

 

Viktig at alle barn for oppleve å være et positivt midtpunktet for oppmerksomheten fra avdelingen sin på bursdagen sin. Mengde og form på oppmerksomhet må derfor tilrettelegges for hvert enkelt barn. Selv om noen barn ikke ønsker å være sentrum for oppmerksomhet, er det viktig å gi alle en “smak” av, hva det vil si å få positiv oppmerksomhet rundt egen person.

Forberedelse

Dag: Tid:I gruppedelingen Ansvarlig: Hele avdelingspersonalet
 1. Hvem deltar:

  Alle barna og spesielt bursdagsbarnet

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:
  • Barnehagens omsorgs – og læringsmiljø skal fremme barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd.

  Avdelingens egne mål for bursdagsfeiring:

  • Lage kronen er en formingsakivitet, barnet deltar i utsmykkingen ut fra alder og modenhet. Det er en tradisjon at bursdagsbarnet er i fokus, ovenfor barnegruppen.
  • Barna lærer bursdagssangen vi bruker i barnehagen, og vi kan lære nye sanger og måter og fremføre de på.
 3. Hva skal skje – gjøres:

  Vi feirer bursdagen på den faktiske dagen, har barnet bursdag i helg feires det på fredag.

  Bursdagen kan også feires på tur.

  Gruppedelingsaktiviteten denne dagen er samlingsstund der barnet er i sentrum klokka 9.30. BB velger selv om den vil sitte i fanget til en voksen, eller på egen stol ved siden av en voksen.

  BB får en kappe på seg om det ønsker det under samlingsstunda og krone på hodet. Vi andre som er tilstede synger bursdagssangen for BB, og skyter opp “raketter” etter antall år som BB fyller.

  BB er med å velger innholdet for samlingsstunda denne dagen.

  BB blir tatt bildet av og det lages collage som settes i perm og henges på døra samme dag.

  BB får velge mellom 4 forskjellige lunsjretter som det ønsker å ha på bursdagen sin, vi spiser dette til lunsj denne dagen.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  *Sette inn bursdagene i ukeplanene og googlekalenderen

  *Vi lager krone(avhengig av barnets alder hvor mye de selv bidrar)

  *Handler inn mat til lunsjmåltidet.

  *Ha fotoapparat med oppladet batteri.

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

  *En del av de minste barna er skeptisk til krone på hodet.
  *Moro/skummelt for barna å være i fokus

 7. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  *Viktig sak på avd.møte og klargjøre hvem som tar ansvar for krone,mat etc