Arbeidsark for: De utrolige årene (DUÅ)

Prosjektspørsmål:

 

Forberedelse

Dag: Hele året Tid:Hver dag Ansvarlig: Pedagogiske ledere
 1. Hvem deltar:

  Dette er et kompetanseutviklingsprosjekt for oppvekstsektoren i Verdal kommune, hvor alle barnehager og grunnskoler deltar. …

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  *DUÅ er et program for å forebygge uønska atferd hos barn, med fokus på hva vi voksne gjør i møte med barna.
  *I barnehagen har vi ikke program for behandling
  Målsetting:
  *Personalet etablerer god relasjon til alle barn som grunnlag for arbeid for proaktive strategier
  *Etablerer proaktive strategier som fører til at det enkelte barnet lykkes i aktiviteter, situasjoner og relasjoner

 3. Hva skal skje – gjøres:

  *I tilvenningsfasen prioriterer vi tid og personell til å skape god relasjon til det enkelte barnet
  *Vi deler ofte avdelingen i mindre grupper for bedre å lære og kjenne hvert enkelt barn
  *Barnehagen har utarbeidet en kontrakt med veiledere fra Verdal kommune, som innholder veiledninger og avdelingsvise målsetninger.
  *Kvisten og 1.etg har utarbeidet en hustavle som beskriver hvordan vi voksne skal møte og legge til rette for gode relasjoner til alle barna på avdelingene.
  *Vi kan utarbeide utviklingsplaner hos barn der vi ønsker en positiv endring i adferd, foresatte blir alltid informert når det utarbeides utviklingssamtale.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  *DUÅ-tematikken er fast på avdelingsmøtene, der vi utveklser erfaringer og synspunkter på hvordan vi på best mulig måte kan implementere teori og handlingsmønster i møte med barn og foresatte.
  *I avdelingsmøtene utarbeides det utviklingsplaner med utgangspunkt i DUÅ, på enkeltbarn når vi finner det hensiktsmessig.

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:
  ›

  HUSTAVLE FOR KVISTEN

  1. Alle barn blir møtt med navn og en trivelig velkomsthilsen
  2. Barna hos oss lærer og erfarer gjennom leiken, da må vi voksne også være i golvet å leke
  3. Det er vårt ansvar å møte barna med den respekten de fortjener til enhver tid
  4. Alle barna skal få den omsorg de trenger, det er vårt ansvar å få kunnskap om hvilken omsorg det enkelte barnet trenger til enhver tid
  5. Barn har rett på å møte voksne med god tid

  ›

  Leveregler for å bygge positiv relasjoner med barn i Maritvold barnehage 1 etg.

   Leveregel 1:                                                                                                                                               

  «jeg hilser på barn når de kommer i barnehagen med en personlig hilsen og bruker barnets navnet».

   Leveregel 2:                                                                                                                                         

  «Jeg snakker rolig og tålmodig til barna med varme, omsorg og respekt».

   Leveregel 3:                                                                                                                                            

  «Jeg leker med barna på måter som er modellerende, støttende og coachende. Jeg bør være en voksen som er nært og tilstede for barna».

   Leveregel 4:                                                                                                                                         

  «Jeg viser barna at jeg tror på at de kan lykkes og fremmer deres selvstendighet. Jeg oppfordrer barna til å hjelpe til med ansvarsoppgaver i barnehagen».

 7. Hva lærte personalet:

  Pedlederne har i vår vært på samlinger arrangert av kommunens DUÅ-veiledere, for å videreutvikle kunnskapen om og praksisen med verktøyet utviklingsplan. Hovedfokus har vært evaluering av utviklingsplaner og veiledning av personalet. Aktive planer er tilgjengelig for hele personalet på barnehagen. Dette slik at alle kan sette seg inn i hva den enkelte avdeling har fokus på. Da kan alle gjøre så likt som mulig for å få en best mulig effekt/utbytte av planen. Ved å jobbe med utviklingsplaner får vi også god dokumentasjon til videre arbeid. Aktuelle tema innen de utrolige årene og utviklingsplaner skal alltid ha en plass i avdelingsmøtene.

  Vi informerer nye foreldre om barnehagen og kommunens arbeid med de utrolige årene. Viktig at de også gjør seg godt kjent med de verktøyene som vi bruker i hverdagen.