Arbeidsark for: De utrolige årene (DUÅ)

Prosjektspørsmål:

 

Forberedelse

Dag: Hele året Tid:Hver dag Ansvarlig: Pedagogiske ledere
 1. Hvem deltar:

  Dette er et kompetanseutviklingsprosjekt for oppvekstsektoren i Verdal kommune, hvor alle barnehager og grunnskoler deltar. …

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  *DUÅ er et program for å forebygge uønska atferd hos barn, med fokus på hva vi voksne gjør i møte med barna.
  *I barnehagen har vi ikke program for behandling
  Målsetting:
  *Personalet etablerer god relasjon til alle barn som grunnlag for arbeid for proaktive strategier
  *Etablerer proaktive strategier som fører til at det enkelte barnet lykkes i aktiviteter, situasjoner og relasjoner

 3. Hva skal skje – gjøres:

  *I tilvenningsfasen prioriterer vi tid og personell til å skape god relasjon til det enkelte barnet
  *Vi deler ofte avdelingen i mindre grupper for bedre å lære og kjenne hvert enkelt barn
  *Barnehagen har utarbeidet en kontrakt med veiledere fra Verdal kommune, som innholder veiledninger og avdelingsvise målsetninger.
  *Kvisten og 1.etg har utarbeidet en hustavle som beskriver hvordan vi voksne skal møte og legge til rette for gode relasjoner til alle barna på avdelingene.
  *Vi kan utarbeide utviklingsplaner hos barn der vi ønsker en positiv endring i adferd, foresatte blir alltid informert når det utarbeides utviklingssamtale.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  *DUÅ-tematikken er fast på avdelingsmøtene, der vi utveklser erfaringer og synspunkter på hvordan vi på best mulig måte kan implementere teori og handlingsmønster i møte med barn og foresatte.
  *I avdelingsmøtene utarbeides det utviklingsplaner med utgangspunkt i DUÅ, på enkeltbarn når vi finner det hensiktsmessig.

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:
  ›

  HUSTAVLE FOR KVISTEN

  1. Alle barn blir møtt med navn og en trivelig velkomsthilsen
  2. Barna hos oss lærer og erfarer gjennom leiken, da må vi voksne også være i golvet å leke
  3. Det er vårt ansvar å møte barna med den respekten de fortjener til enhver tid
  4. Alle barna skal få den omsorg de trenger, det er vårt ansvar å få kunnskap om hvilken omsorg det enkelte barnet trenger til enhver tid
  5. Barn har rett på å møte voksne med god tid

  ›

  Leveregler for å bygge positiv relasjoner med barn i Maritvold barnehage 1 etg.

   Leveregel 1:                                                                                                                                               

  «jeg hilser på barn når de kommer i barnehagen med en personlig hilsen og bruker barnets navnet».

   Leveregel 2:                                                                                                                                         

  «Jeg snakker rolig og tålmodig til barna med varme, omsorg og respekt».

   Leveregel 3:                                                                                                                                            

  «Jeg leker med barna på måter som er modellerende, støttende og coachende. Jeg bør være en voksen som er nært og tilstede for barna».

   Leveregel 4:                                                                                                                                         

  «Jeg viser barna at jeg tror på at de kan lykkes og fremmer deres selvstendighet. Jeg oppfordrer barna til å hjelpe til med ansvarsoppgaver i barnehagen».

 7. Husk å ta opp i avd.møte / med veileder:

  Refleksjon sammen med veilederne: Tema belønning, når bruker vi det med utgangspunkt i egen praksisfortelling?