Arbeidsark for: Forming og estetiske fag

Prosjektspørsmål:

 

Forming

Barn skal få mulighet til å eksperimentere med fantasi, kreativitet og virkelighetsoppfatning ved formings aktiviteter i barnehagen. De skaper sin egen verden ut i fra egne opplevelser, mestringsevne og modenhet. Hverdags aktiviteter i barnehagen innebærer en god del estetiske aktiviteter i form av sansing, tegning, fargelegging , modellering, maling, snekring, perling i samspill med andre barn.

Forberedelse

Dag: Tid:Året rundt Ansvarlig: Personalet
 1. Hvem deltar:

  Alle barna og personalet 1.etg

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  I følge rammeplan for barnehager skal barnehagen

  “………… gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur  og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelser, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon.”(RP3.3.s.36)

  •  Fin og grovmotoriske ferdigheter, mestring og læring.
  • Oppleve mestring ut i fra alder og modenhet.
  • Konsentrasjons trening og sosialt samarbeid.
  • Ferdig produkt som barna er stolt over, og vil vise frem
 3. Hva skal skje – gjøres:
  •  Hva vi gjør er påvirket av  årstider, høytider og merkedager vi har.
  •  Materialet vi bruker henter vi i  skogen, hagen, nærmiljøet, pc og verdifullt materiale (søppel/gjenbruk) vi mottar, bearbeider, former og skaper ting eller handler inn.
 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:
  • Planlegger tema, ansvarsfordeling, innkjøp og innhenting av formingsmaterialer.
 5. Arbeid etter aktiviteten