Arbeidsark for: 2016 Gruppedeling i 1etg

Prosjektspørsmål:

 

Forberedelse

Dag: Hele året Tid: Ansvarlig: Personalet som tilhører den enkelte gruppe
 1. Hvem deltar:
  • Barna som tilhører de alders homogene gruppene og personalet som har ansvar for sine grupper.
 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:
  • Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger

  Barnehagens mål:

  • Å dele barnegruppen etter alder og modenhet gir et tilbud bedre tilpasset hvert enkelt barnet.
  • Lettere for oss voksne å bli kjent med og stimulere hvert enkelt barn i mindre grupper.
  • Lettere å tilrettelegge gode pedagogiske aktiviteter når gruppene er homogene.
  • Å la barna få utfolde seg i små grupper, skaper mer rom og tryggere rammer i den enkelte barnegruppen
 3. Hva skal skje – gjøres:
  •  I begynnelsen av barnehageåret har vi valgt å ha faste voksne til hver alders homogene gruppe. Dette for å skape trygghet spesielt for nye barn og for de som kommer ned fra småbarns-avdelingen. Etterhvert som alle blir trygg vil vi bruke voksen resursen på tvers av gruppene, grunne til dette er at vi i personalet har forskjellige resurser vi vil skal komme til gode for hele barnegruppa.
  • Ønsker å gjennomføre 3 gruppedelinger i uka i barnehagens kjernetid, disse skal stå i ukeplanen slik at foreldre kan holde seg informert.
  • Collager kan lages for å dokumentere aktivitetene.
 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:
  • Gruppedeling er et fast punkt på avdelingsmøtet og planleggingsdager, her planlegges aktiviteter og innhold til de 3 gruppene.
  • Sette av tid til å produsere collager.
 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Viktige erfaringer til arbeidet videre:
  • Gruppedelingene blir gjennomgått i påfølgende avdelingsmøtet, som utgangspunkt for erfaringsutveksling og
   lærdom.