Arbeidsark for: Gruppedeling

Prosjektspørsmål:

Hvordan kan vi sørge for at hvert enkelt barn blir sett og hørt i hverdagen?

Hvordan kan vi skape en hverdag hvor gode relasjoner oppstår mellom barn-barn og barn – voksen?

Hvordan kan vi skape et best mulig tilbud utifra det ståsted hvert enkelt barn har til enhver tid?

 

 

 

Gruppedelingsaktivitetene skal være differensiert modningsmessig til å passe til hver gruppe, og dette gjøres ut ifra personalets kjennskap til barnegruppen.

Individuelle tilpasninger til barna skal gjøres med tanke om å skape en best mulig opplevelse for hvert enkelt barn, dette kan i noen tilfeller føre til at ikke alle barna i barnegruppen deltar på de samme aktivitetene.

Noen gruppedelingsaktiviteter kan strekke seg over en hel eller flere dager.

I prosjekter som går over tid, skal det informeres på ukeplan eller eget skriv om lendge og mål med aktiviteten.

Forberedelse

Dag: Hele året Tid:Stort sett på formiddagen Ansvarlig: Personalet som tilhører den enkelte gruppe
 1. Hvem deltar:

  *Siv Merete, SiljeS og Nina har gruppeansvar for barn født i 2015.

  *Ivan, Kristin og SiljeR har gruppeansvar for barn født i 2016.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  *Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter(RP11 del 2.6).

  *De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger(RP11 del 1.5).

  Barnehagens mål:
  *Å dele barnegruppen etter alder og modenhet gir et tilbud bedre tilpasset hvert enkelt barnet.
  *Lettere for oss voksne å bli kjent med og stimulere hvert enkelt barn i mindre grupper.
  *Lettere å tilrettelegge gode pedagogiske aktiviteter når gruppene er homogene.
  *Å la barna få utfolde seg i små grupper, skaper mer rom og tryggere rammer i den enkelte barnegruppen.

 3. Hva skal skje – gjøres:

   

  *I år har vi valgt å dele barnegruppa inn i 2, med faste voksne per gruppe.
  *Ønsker å gjennomføre 3 gruppedelinger i uka i barnehagens kjernetid, disse skal stå i ukeplanen slik at foreldre kan holde seg informert.
  *Collager skal lages for å dokumentere aktivitetene/evt. vise bilder på tv som henger på avdelingen, Kristin/SiljeR er ansvarlig for 1-årsgruppa og Nina er ansvarlig for 2-årsgruppa.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  *Gruppedeling er et fast punkt på avdelingsmøtet og planleggingsdager, her planlegges aktiviteter og innhold til de 2 gruppene.
  *Sette av tid til å produsere collager.

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  *Gruppedelingene blir gjennomgått i påfølgende avdelingsmøtet, som utgangspunkt for erfaringsutveksling og
  lærdom.