Arbeidsark for: Høstfest

Prosjektspørsmål:

Fra jord til bord. Hvordan kan vi bruke i naturen  og hvordan får vi dette til?

 

 • Barnehagens offisielle åpningsdag er 19.10.1992 og i den anledning feirer vi barnehagens bursdag/ høstfest.
 • Vi plukker bær og frukt som vi tar med til barnehagen. Vi sylter, safter og baker. Barna er aktivt med i hele prosessen helt frem til det ferdige produktet.
 • Vi drar til Leksdalsvannet der barna får erfaring med garnfiske(Ørret/Røye). Noe av fangsten blir “røyka” og servert til denne anledningen.
 • I de senere årene har vi dratt ut i bygda på jakt etter gås. Barna får være med på jakt sammen med de voksne og får oppleve gåsejakt på nært hold. Gåsa blir ribbet og tilberedt i barnehage. Dette gleder vi oss til hvert år, både små og store på Maritvold.
 • Barna øver høstsanger og diverse underholdning som skal presenteres denne dagen i en “minikonsert”.
 • På formiddagen får vi besøk av besteforeldre og naboer. De blir servert kaffe og kaker.
 • Det er  loddsalg med flotte premier og produkter som barna har laget.
 • På ettermiddag kommer foreldrene på besøk.
 • De blir servert grønnsakssuppe som barn og voksne har laget.

Forberedelse

Dag: 19.10.16 Tid:oktober 2016 Ansvarlig: Personalet
 1. Hvem deltar:

  Store og små i Maritvold barnehage, og inviterte gjester.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  I Rammeplan for barnhagen står det .

  “Gjennom arbeid med natur , miljø og teknikk skal barnhagen bidra til at barna,- oppleve naturen og undring over naturens mangfoldighet,-får erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon.”(RP3.4.s.39)

  •  Få kjennskap til naturen i rundt oss,  hvilke ressurser vi kan høste av og hvordan vi kan bruke det.
  •  Formidle norske tradisjoner
  •  Høstfesten er barnehagens bursdag
 3. Hva skal skje – gjøres:

  • Innhøsting av bær, frukter og grønnsaker.
  • Bearbeide det vi har høstet – sylting, safting, baking, koking.
  • Jakt og fiske – bearbeiding av fangsten.
  • Resultatet blir servert på høstfesten.
  • Forming med naturmaterialer
  • Utlodding av egenproduserte produkter.
  • 19. oktober inviteres besteforeldre og naboer på formiddagen kl. 10.30. Da blir det servert kaffe og kaker med underholdning med minikonsert fremført av barna 10.45.
  • På ettermiddagen blir foreldre og søsken invitert på grønnsakssuppe fra kl. 15, med minikonsert kl. 15.15.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:
  • Sende ut invitasjoner.
  • 2 seinvakter fra begge avdelinger.
  • Servering foregår på begge avdelinger. 
  • Kaffe og kaker, smak av fisk/gås er  satt fram på bordet.                         
  • Viktig at barna får boller/lapper før dessert. 
  • Lage premier med etiketter. 
  • Kjøpe 8 loddbøker  til tombola.                                                   
  • 3 kasseroller (50.ltr) med grønnsakssuppe.
  • Viktig å formidle til gjestene om prosessen fra jord til bord.
  • Ansvarsfordeling på fotografering og filming bør avtales ved ansvarsfordeling.
 5. Arbeid etter aktiviteten