Arbeidsark for: Høstfest

Prosjektspørsmål:

Hvordan kan vi skape gode erfaringer og opplevelser for barnegruppen, som omhandler temaet fra jord til bord(innhøsting av naturens overskudd)?

 

 

Dette er et langvarig prosjekt som går fra vår til høst, men markeres sammen med barnehagens bursdag 19.0ktober.

Barna får være med på garnfisking, gåsjakt, bær og fruktplukking, såing og innhøsting fra grønnsaksåkeren.

Det er en viktig kulturformidling som skjer her, med å ta vare på og videreføre gamle tradisjoner knyttet til landsdelen vi er en del av.

Vi ønsker det skal være en rød tråd mellom det å så i jorda, plukke fra naturen, og høste fisk og vilt, til det å ta vare på det vi høster, bearbeide det og spise det ferdige resultatet.

På barnehagens bursdag vil vi invitere gjester til barnehagen, som får oppleve mat vi har laget og vi holder en minikonsert med sanger vi har øvd inn for denne dagen.

Forberedelse

Dag: mai - oktober, med markering 19 oktober. Tid:Hele dagen Ansvarlig: Hele personalgruppa
 1. Hvem deltar:

  Alle store og små i Maritvold barnehage, og inviterte gjester.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  *Få erfaringer med og kunskaper om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon(RP11 del 3.4).
  *Oppleve glede ved å ferdes i naturen og få grunnleggende innsikt i natur, miljøven og samspillet i naturen(RP11 del 3.4).
  *Få gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider(RP11 del 3.2).

  Barnehagens mål:
  Få kjennskap til naturen i rundt oss, og hvilke ressurser vi kan høste av naturen, hvordan vi foredler den (foredling er den aktiviteten kvisten barna deltar i minst grad,sylting, sløying og partering) og deler med andre.
  Formidler tradisjoner i forhold til å utnytte naturens overskudd. Høstfesten er barnehagens bursdag.

 3. Hva skal skje – gjøres:

  • Innhøsting av bær, frukter og grønnsaker.
  • Bearbeide det vi har høstet – sylting, safting, baking, koking.
  • Jakt og fiske – bearbeiding av fangsten.
  • Resultatet blir servert på høstfesten.
  • Forming med naturmaterialer
  • Utlodding av egenproduserte produkter.
  • 19. oktober inviteres besteforeldre og naboer på formiddagen kl. 10.30. Da blir det servert kaffe og kaker med underholdning med minikonsert fremført av barna 10.45.
  • På ettermiddagen blir foreldre og søsken invitert på grønnsakssuppe fra kl. 15, med minikonsert kl. 15.15.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  • Koordinere organisering i leder – og avdelingsmøter
  • Fordele ansvarsoppgaver • Sende ut invitasjoner
  • Samkjøre vaktlister, og 2 seinvakter fra begge avdelinger
  • Lage en god formiddag for barn som ikke har besteforeldre på besøk på formiddagen.

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  *Ansvarsfordeling i forkant med bakeliste etc fungerte, gjerne ha en fast liste slik at vi selv kan sette opp en tidsplan og unngå mye beskjeder frem og tilbake.
  *Bemanning var god, også på ettermiddagen
  *Tydeligere skille mellom mat og konsert
  *Radig å ha kasseroller på hvert enkelt bord, kan man ha noe engangsmaterialer til kakebordet?— spare tid i etterkant og redusere oppvask.
  *Fått mye skryt av besteforeldre om at dette er en trivelig dag.
  *På hvilken måte kan vi bedre involvere foreldrerådet
  *Er datoen for høstefesten flyttbar etter rammer som ligger i kalenderen?