Arbeidsark for: Julekonsert

Prosjektspørsmål:

Hvordan kan vi gi barnegruppen en begynnende forståelse av det å være et publikum under en konsert?

Hvordan kan vi legge tilrette for at de minste får en god og trivelig stund?

 

Julekonserten er et samarbeidsprosjekt for skolestartere mellom 3 barnehager, det er en lang tradisjon som for oss markerer starten på adventstiden.

Vår avdeling deltar ikke aktivt i konserten, men har rollen som engasjert publikum på første rad.

Vår deltakelse spinner fra begeistring av å se storesøsken på scenen, oppdage mor/far i salen, opplevelse med stemning i salen med lys, musikk og lyder, finne trygghet i et kjent fang.

Forberedelse

Dag: Desember Tid:14.45 - 16.30 Ansvarlig: Alle i personalet
 1. Hvem deltar:

  Alle på 2-årsgruppa er publikum på første rad sammen med Mv3 og Sv – vakta.

  TV og Mv1 – vakta stiller ved behov.

  1-årsgruppa blir igjen i barnehagen sammen med M3 og Sv.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:
  • “Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk” (Rp17 s.50). 
  • “Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk” (Rp17 s.50)
  • “Barnehagen skal bidra til at barna møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst – og kulturopplevelser sammen med andre” (Rp17 s.51) 

   

  Barnehagens mål:

  • Dette er lang tradisjon i bhg, som alle barna etter hvert blir en aktiv del av
  • Opplevelsen av å være på konsert med den stemning som det medfølger
  • Oppleve kjente sanger som hører advent og julehøytiden til.
  • Oppleve trygghet på nye og ukjente steder.
 3. Hva skal skje – gjøres:

  * 2 årsgruppa på Kvisten er publikum på julekonserten som skolestarterne på Maritvold, Knøttene og Aker barnehage arrangerer på Stiklestad Nasjonale Kultursenter i desember.
  * Avreise med buss til Stiklestad kl.15. Avklar med foreldrene på forhånd om barna hentes i barnehagen eller på Stiklestad.
  *SNK har matservering etter konserten for de familiene som ønsker det.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:
  • Samkjøre hva som skal skje med 1.etg.- antall unger, det å ha et ekstra fang tilgjengelig er nyttig.
  • Transport til og fra + avreisetid. Fordeling av voksne – barn, turkort som hjelpemiddel.
  • Gjennomføre fruktmåltid i god tid før slik at man er klar til å gå ned i garderoben kl.14.30. Gjerne et fruktmåltid som holder litt lenger (f.eks havregrynsgrøt). Det gjør godt å få til den hvilen som hvert enkelt barn har behov for før konserten. Generelt viktig å være i god rute denne dagen for å unngå unødig stress.
  • Husk telefon (vigilo – utsjekk underveis hvor en voksen har hovedansvar)
  • Bleiesekk, smokker/koser og noe å spise på under konserten.
  • Det å få sitte på stoler på fremste rad fungerer bra. Barna blir roligere da enn hvis de må sitte på matter på gulvet.
  • Fast plass til uteklærne før man setter seg – holde god oversikt.
 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Refleksjon og evaluering:

  2019

  -Tok hensyn til enkeltbarnet og at vi i år hadde så mange 1 – åringer. Fungerte bra å ha de minste på barnehagen. Veldig ulikt hvilke behov hvert enkelt barn har, noe vi tok hensyn til sammen med god nok sikring i bussen.
  – Viktig å tenke over at man ikke går og setter seg så lenge før konserten starter. Det å gå innover i hotellet å være fysisk aktiv før konserten er noe som kan være nyttig. Det å finne en god balanse i hvor lenge man kan forvente at 2 – åringen skal sitte rolig. Da spesielt i forkant av konserten.
  – Rammene under konserten må være likt for alle barn. De minste blir veldig urolig av andre som får friere tøyler.

  Positiv opplevelse for barna så lenge det er nok voksne til å følge opp hvert enkelt barn. Barna koste seg med god musikk og en stemningsfull opplevelse. Tydelig at de følger nøye med på det som foregår fra scenen.

  2020

  Pga den pågående pandemien ble det ingen julekonsert i år. Vi satser på at vi kommer sterkere tilbake neste år.

 7. Viktige erfaringer til arbeidet videre.:

   

  Husk!

  • Infoskriv til foreldre sendes ut i god tid i forkant. Avklar om hentetidspunkt og hvem som blir med til SNK. Planlegger vaktlista ut i fra de tilbakemeldinger vi får. Utarbeide et infoskriv hvor det kommer enda tydeligere fram hva som gjelder for 1 – årsgruppa og 2 – årsgruppa.
  • Fungerte bra å ha ei SV på barnehagen og ei SV på SNK.
  •  Når foreldrene henter barna sine på SNK tar de selv ansvar for sine barn, avklar tydelige forventninger om det i infoskrivet.