Arbeidsark for: Karneval

Prosjektspørsmål:

Hvordan kan vi legge til rette for at karnevalet forblir en fin tradisjon i barnehagen og at barna får en god opplevelse både med forberedelser og på selve karnevalsdagen?

 • Gjennomfører de sangene som er brukt tidligere
 • Ta vare på de tradisjonelle sangene og “katta i sekken”
 •  Gir barna impulser til å utfolde seg kreativt gjennom formingsaktiviteter i forkant av karnevalet

 

Februar er karnevalstid i Norge, og dermed tiden for den mest fargerike og morsomste festen i barnehagen.

 

Forberedelse

Dag: Tirsdag 25.feb Tid:Hele dagen Ansvarlig: Personalet
 1. Hvem deltar:

  Alle barna og personalet i barnehagen.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  I rammeplan for barnehage (s.50) står det at gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna:

  • bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk
  • ta i bruk fantasi, kreativ tekning og skaperglede
  • møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre
 3. Hva skal skje – gjøres:

  Uka før karnevalet lager vi rytme-instrumenter, masker og annen pynt til avdelingen.

  På selve karnevalsdagen kler barn og voksne seg ut i kreative kostymer. Vi går vi karnevals parade, og synger Maritvold samba-sang. Avsluttes med at barna kommer fram og viser seg

  Alle samles inne i “Hagestuen” der vi synger, danser, spiller rytme instrumenter. Barna leker i forskjellige “Roller” og eksponerer seg.

  Etter mat henger vi opp “katta i sekken ” og synger verset vårt og slår på “katta i sekken”.

  Setter på film og spiser godteri i hagestua.

  Ut etter fruktstund. Ute resten av dagen.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  Informasjon til foreldre, program, ansvarsfordeling, innkjøp av mat, lage rytmeinstrumenter og pynter avdelingen. Viktig at vi øver på “Maritvold samba sangen”,” Masken på skynd deg nå karneval..” og verset “Katta ut av sekken nå..” til karnevalsfesten.

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva lærte personalet:

  For at dagen skal være meningsfult og spennende så må de voksne være aktiv og tilrettelegge dagen for barna. Vel organisert karnevalsdag. Positiv tilbakemeldinger fra personalet og foreldre.

 7. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  Viktig å planlegger antall “voksne” ved avdelingsmøter før karnevalet.

   

  2018:

  100 pølser, 6 pakker lompe, 5 pk brød. 40 barn og 8 voksne.

  Fint/fargerikt bord, sugerør og saft til drikke, barna sitter på småbord gruppevis, 3 årsgruppa starter med å gå og forsyne seg i kiosken, fortsetter med 4-årsgr… Neste år må vi ha billetter for å bruke i kiosken. Film etter mat med katta i sekken. Går ut etter mat.