Arbeidsark for: Karneval

Prosjektspørsmål:

Hvordan kan vi skape gode rammer for at barn tørr og “ikle” seg en ny rolle og spille ut de egenskapene denne “rollen” utfordrer barna på?

Hvordan kan vi som voksne være gode rollemodeller og hjelpe barna å forstå når man er i “rolle” og ikke?

 

Dette skal være en festdag i barnehagen som skal skille seg ut i fra hverdagen. Dagen skal preges av glad musikk, farger og positiv stemning.

Alle barna skal føle seg sett og verdsatt i de rollene de velger å inngå. Barn som utøver negative roller eller skaper et negativt rollebilde, skal veiledes slik at de positive egenskapene blir synlige.

De voksne må være bevisste på å gå inn i roller som ikke virker skremmende på barna, og personalet bør etterstrebe å unngå roller som forsterker de tradisjonelle kjønnsrollene på en negativ måte.

 

Forberedelse

Dag: Fredag 12 Februar Tid:10.00 - 14.00 Ansvarlig: Vi samarbeider på tvers av avdelingene
 1. Hvem deltar:

  Alle barna og personalet i barnehagen

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:
  • Erfare at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger, inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap(RP11 del 3.6).
  • Utvikler tillit til egen deltagelse i og påvirkning av fellesskapet(RP11 del 3.6).
  • Ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede(RP11 del 3.3).
  • Opplever at kunst, kultur og estetikk bidrar til nærhet og forståelse(RP11 del 3.3).

  Barnehagens mål:

  • Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk.
  • Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet.
  • Tradisjon og kreativitet, rollespill og eksponering.
 3. Hva skal skje – gjøres:

  Barna og personalet kler seg ut i kreative selvbestemte kostymer.
  Vi feirer dagen med sambamusikk, rytmer, dans, karnevals tog.
  Alle samles inne i “Hagestuen” (1.etg) der vi synger, danser, spiller rytme instrumenter. Barna leker i forskjellige “roller” og eksponerer seg.
  Etter opptoget viser barna seg fram på scenen og blir presentert.
  Det blir severt pølse m/brød og saft i 1.etg. Etter mat slår vi “katta ut av sekken” og det blir vist film.
  De minste barna spiser mat oppe på kvisten.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  Øve på sangene før karnevalet.
  Sende ut informasjon til foreldre.
  Lage program for dagen med tydelig ansvarsfordeling.
  Leie film.
  Innkjøp av mat, pølse m/brød og tilbehør, og pynt til avdelingen (ballonger og bånd).
  Lage rytmeinstrumenter.
  Forberede pynting av avdeling i god tid.

  Lage foreldreskriv der barna inviteres til å kle seg ut hele uka

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

  Noen barn starter dagen med å være litt skeptisk, dette går seg til iløpet av dagen….

 7. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  Fungerer bra med øving i forkant. både planlagt og spontant.
  Ha et tidligere fokus på laging av rytmeinstrumenter og pynting av avdelingen.
  Det må kjøpes mer brød, akkurat nok med pølser (170 stk).
  Viktig at vi tenker over hvilke barn sitter hvor og hvordan vi fordeler personalet blant
  bordene 1.etg.
  Virker som det er godt for de minste å spise i fred oppe på kvisten.

 8. Husk å ta opp i avd.møte / med veileder:

  Samefolkets dag og karnevalet bør ikke være på samme uke. Hver merkedag krever foreberedelser for å få størst mulig utbytte av de enkelte dagene.
  Lage potetmos itillegg for de minste barna.
  Tydeligere avklaring på hvem som har ansvaret for maten, slik at den er ferdig i rett tid
  Personalet syns det er en positiv dag
  Stas for 2-åringene å se film i 1-etg.