Arbeidsark for: Lucia

Prosjektspørsmål:

Hvorfor feirer vi Lucia?

 

Forberedelse

Dag: 13 desember hvert år Tid:Desember Ansvarlig: Personalet
 1. Hvem deltar:

  Alle barna 1 etg.,  2 års gruppa på Kvisten og personalet .

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  I følge rammeplan for barnehagen skal vi se til at barna som er i barnhagen

  “….får kjennskap til tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnegruppen.”

  • Faktaopplysninger om Lucia fra Sicilia året 303, markering av tradisjon
  • Vi øver på og lærer oss sangen om Lucia
 3. Hva skal skje – gjøres:

  * 14 dager før forbereder vi oss på Lucia toget.

  • Vi øver på Lucia sangen og jul i svingen (santa Lucia) i advent stund.
  • Vi forteller barna historien bak hvorfor vi ferier Lucia.
  •  Barnehagen har lys og kjoler.
  • Barna får utdelt Lucia kjoler, blir pyntet før markeringen starter kl.12.15 ved AMFI senteret Verdal
  •  På formiddagen dagen før Luciafeiringen baker barna lussekatter i barnehagen.
  • Skolestartere går Lucia på Kvisten ??
  • Hentegløgg + pepperkakesjeks.
  • Fordele store og små barn i rekke. prøve å ha med en gutt og jente som går med Lucia lys.
  • 1 års gr. bake Lussekatter.??

   

   

   

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:
  • Baking av lussekatter.
  • Sørg for alle lys virker, og Lucia kjolene er rene,  pene og på plass.
  • Ansvarfordeling kommer frem på ukeplan.
 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

  Vellykket. Barna sang høyt og tydelig.

 7. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  Vi må vurdere tidspunkt fra år til år. Vurdere om alle 2 åringer skal bli med.