Arbeidsark for: Hvordan bruke honorar for gjennomførte konserter

Prosjektspørsmål:

 

Demokratisk prosess

Bakgrunn:
Skolestartergruppa er med i prosjektet Gamle sangskatter i regi av Folkeakademiet, Verdal.
De holder konserter for beboerne på Verdal bo- og helsetun sammen med skolestartergruppa på Reinsholm barnehage.
Gruppa vår har fått utbetalt kr 2.500 i honorar.

Forberedelse

Dag: 26.01.2016, 27.01.2016, 15.06.2016. 21.06.2016 Tid: Ansvarlig: Marte Mina og Jan Arild
 1. Hvem deltar:

  1. møte 26.01.16 kl 10.00 – 10.40 Tilstede Skolestartergruppa 10 barn – ett barn fravær pga sykdom. Jan Arild og Marte Mina

  2. møte 27.01.16 kl 13.30 – 14.00 Tilstede Skolestartergruppa 10 barn ett annet barn fravær pga sykdom. Jan Arild og Marte Mina

  3. møte 15.06.16 kl 13.00 – 13.30 Tilstede Skolestartergruppa. Jan Arild, Frode og Marte Mina

  4. møte 21.06.16 kl 10.00 – 11.00 Tilstede Skolestartergruppa. Jan Arild og Marte Mina

  Gjennomføring 28.06.16 kl 12.30 – 14.00 Skolestartergruppa. Jan Arild og Marte Mina

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  Barns medvirkning
  Barnegruppa skal få erfaring med demokratiske prosesser
  Se ulike valg vi har til å handle for kr 2500 – uttrykke eget ønske – lytte til andres ønsker – delta i beslutningsprosessen.
  Voksnes rolle er å styre prosessen med grunnholdningen; alles utsagn blir tatt i mot likeverdig og i beslutningen er det forslagene som får mest støtte som tas opp til avstemming.

 3. Hva skal skje – gjøres:

  1. møte.  Marte Mina og Jan Arild  forteller hvorfor vi har fått honoraret og hva honorar er. Alle barna får fortelle noe de husker fra konsertene. Vi har kr 2.500 i kontanter og snakker om hvorfor vi får penger. Alle barna får fortelle hva de tenker om pengene.  Avslutter første møte med at alle, barn og voksne, får komme med forslag til hva vi skal bruke pengene til. Marte Mina skriver ned forslagene som tas fram igjen i neste møte.

  2. møte. Barna har fått mulighet til å tenke seg om. Første møte var flere opptatt av å kjøpe noe til seg selv – ha det med hjem. I slutten av 1. møte snakket vi om at alle har vært med å tjene pengene og vi skal bruke det til noe vi gjør sammen. Etter en dialog tegnet barna på hvert sitt ark det de ville vi skulle kjøpe for pengene. Tegningen ble hengt opp.

  3. møte. Vi “tar opp tråden” ved å snakke sammen og se på tegningene til hver enkelt. Etter siste møte har styret for Maritvold barnehage SA besluttet å digitalisere Blomsterbok som vi har laget tidligere i papirformat. Barna i skolestartergruppa var med som 4 åringer. De valgte ut blomstene som skulle være med i blomsterboka.
  Marte Mina foreslår at vi bruker pengene til å kjøpe jobben som må gjøres med digitaliseringa.

  4. møte. Vi er kommet fram til beslutningfasen. Vi har fått testutgaven av Blomsterboka digitalt. Viser og leser om noen blomster i boka og noen på nettbrett. Snakker om de som har gjort jobben med å utgi boka digitalt. Tar fram tegningene til barna som referat fra de første møtene.
  Hva skal vi bruke pengene til?

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  Personalrommet er ledig
  Pengesedlene
  Ark, fargeblyanter og blyant.
  Barnetegningene
  Blomsterboka

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:
  1. møte
   De fleste barna så tankefulle ut når de fikk spørsmål om hva skolestartergruppa har gjort som de har fått penger for.
   Et barn var kjapt opp med hånda og svarte: “Vi har syngi.”
   Flere av barna kjente igjen 1000 – 500 – 100 sedlene og kunne fortelle forskjellen på tallene.
   Jan Arild la vekt på at hver enkelt kunne tenke seg om å fortelle hva de ønsket å bruke pengene til.
   Ønskene som kom fram var: Gi til de som ikke har så mye. Spiondrakt. 2 store sjokolader. Blomster til mamma og pappa. Is x3. Spill alle kan spille på – Froskesjakk. Trampoline. Papegøye i bur. Sklie. Klatrestativ.

  2. møte
  Barna var opptatt av at en som var borte i 1. møte ikke visst om pengene vi har fått. De ville gjerne fortelle. En sa at pengene hadde kommet i posten. Flere var enig. Sedlene oppbevares i konvolutt.
  Det samme barnet fortalte igjen: “Vi har syngi.”.
  Samtale om gleden til de som bor på Verdal bo- og helsetun når barna har konsert for dem.
  Samlingen avsluttet med at barna tegnet det de ønsker seg.
  Tegningen henger på kontoret.

  3. møte
  Det var lenge siden siste møte. Barna gledet seg. Blide barn satte seg i sofaen. Vi gikk gjennom tegningen og barna kommenterte egne og andres tegninger. Positiv tone i dialogene.
  Marte Mina tok fram Blomsterboka. mimret litt om når de valgte ut blomster. Leste diktene til noen av blomstene.
  Snakket om lesebrett, pc og smart-telefon og planen vi har om å digitalisere Blomsterboka.
  Alle var først positiv til å bruke pengene til å betale han som skal gjøre jobben. Etter hvert var det noen som ønsket å kjøpe is, sjokolade, schløch, pizza.
  Vi ble enig om å møtes igjen før vi bestemte oss.

  4. møte
  To av barn har god kjennskap til IKT fordi de har foreldre som jobber med det. De er engasjert og ønsker at de skal kunne laste ned appen på eget nettbrett.
  Når vi snakker om om nettbrett mener noen at de ikke har nettbrett. Når en sier: “Vi har iPad”, er alle med!
  Alle uttrykker enighet, med mimikk og ord, i å bruke penger til å digitalisere Blomsterboka. Det er så tydelig at vi legger ikke opp til avstemming. En spør: “Kan vi ikke bruke litt penger på godteri å?”  Han får umiddelbar støtte fra gruppa. Gruppa samles om å gå på kafe` og kjøpe softis med strø. Resten av pengene bruker vi til å betale han som digitaliserer Blomsterboka

  Personalet har spurt firmaet om vi kan komme å betale deler av fakturaen. De har ikke mulighet for å ta imot kontanter. Når barna får høre det forteller de om mange erfaringer med å betale kontant og de har de mange forslag til hvordan de kan gjøre det. Når vi sier at de ikke har kasseapparat, er en løsningsorientert og sier: “Han kan bare putte pengene i lomma!”

  Viser en faktura for å konkretisere hvordan vi kan betale for en jobb vi har bestilt, når vi har penger i banken. Det kommer spørsmål om hvor mye det koster. Når de får høre det, er det ei som uttrykker bekymringsfullt : “Har vi ikke nok?” Alle ser fornøyd ut når de får høre at barnehagen skal betale resten.

  Gruppa enes om at etter vi har vært på kafe for å kose oss og feire, går vi i banken å setter inn pengene for å betale regninga som kommer.

 7. Hva lærte personalet:

  1. møte Viktig å stille tydelige spørsmål om det en ønsker svar på. Barna trenger øving i å oppfatte
  hva det spørres om og holde fast på det til det får mulighet til å svare – vente på tur. Fint å øve på
  dette, godt å beherske i skolesituasjon neste høst.
  Prat og fortellinger rundt bordet gjør at barna sitter i ro og blir inspirert til å tegne videre, selv om
  de har oppfattet seg som ferdig.
  Barna har god moral og etikk når de forteller hva som skal til for at det det skal være trivelig og
  bra.

  Fra 2. møte Viktig å være oppmerksom og gi plass til de som ikke krever oppmerksomhet så tydelig som de aller fleste gjør.

  Fra 3. møte Barna er åpen for andres tanker og meninger. Noen trenger støtte i å lytte og vente på tur.

 8. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  Finne saker som gjør det naturlig og mulig å synliggjøre og bli bevisst den demokratiske prosessen.