Arbeidsark for: Musikk og Teater

Prosjektspørsmål:

Hvordan kan vi integrere musikk og drama i barnehagen vår?

 

Forberedelse

Dag: Tid:2016 Ansvarlig: Personalet
 1. Hvem deltar:
  • Barn og voksne i barnehagen.
 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  I rammeplan for barnehagen står det:

  Gjennom rike erfaringer med kunst kultur  og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon.”(RP.3.3.s.36)

  Fagområdet 3.3 i rammeplan for barnehagen  Kunst kultur og kreativitet om handler musikk, dans, drama, språk,  litteratur, film, arkitektur og design

   

  Musikk:

  •  Oppleve gleden av og lytte til, danse til og nyte musikk.
  •  Oppleve mestringsfølelse, øve ferdigheter ved og – lytte, – synge, – lære tekster utenat, – holde rytme, – spille instrumenter, – gleden i samspillet og samværet med andre.
  •  Oppøve språk og språkbevissthet.
  • Oppøve motorikk og kroppslig bevissthet.

   

  Teater:

  • Oppleve gleden og fellesskapet i og formidle fra scene.
  •  Gleden i å våge å stå frem og eksponere seg selv.
  • Erfaring med og delta i en prosess fra blanke ark til en forestilling med publikum.
  • Oppøver ferdigheter til og kunne tekst utenat.
 3. Hva skal skje – gjøres:

  Musikk:

  • Ta vare på de tradisjonelle sanger, bevegelsessanger, sangleiker, rim og regler.
  •  Lære lokale stev, rim, regler sanger og ta med barnas/personalets ønsker med nye og gamle sanger.
  •  Velger sanger ut i fra årstidene.
  •  Blir kjent med sanger på ulike språk. (i år ble det prioritert norske sanger/rim og regler)
  •  Tar i bruk instrumentene i musikkskapet, la barna utfolde seg.
  •  Voksne spiller på piano/Keyboard, gitar, trommer og trekkspill
  •  Musikken brukes til dramatisering – skape stemning og positiv atmosfære i hverdagen.
  • Barna får anledning til å opptre med selvvalgte sanger, både spontant og i samlingsstunden.

   

  Teater:

  •  Barna organiserer rollespill i hverdagen ute og inne.
  •  Teaterprosjekt på våren: selvprodusert teaterstykke hvor vi lager kulisser, kostymer, tekst, musikk og regi selv, og ut fra barnas interesser og lek. Eller at vi tar utgangspunkt i kjente forfattere, musikk eller lokal historie.
 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:
  • Presentasjon av teaterprosjekt
  • Manus/historie – arbeidsplan TYDELIG ANSVARSPLASSERING
  • Program, scene, invitasjoner
  •  Ta kontakt med medier/aviser
  • Bestill hus/telt, lyd og lys i god tid i forveien.
 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Barns medvirkning og demokratiske prosesser? Beskrivelse:

  I rammeplan for barnhage står det:

  Barn må både  få oppleve tilknytting og fellesskap og kjenne at de kan utøve sin selvbestemmelse og uttrykke egen intensjoner.”

  Både kroppslig og språklig gir barn uttrykk for hvordan de har det. De yngste barna formidler sine synspunkter ved kroppsholdninger mimikk og andre følelsesmessige uttrykk. De må oppmuntres aktivt til å gi uttrykk for sine tanker og meninger og møte anerkjennelse for sine uttrykk.” (RP,1.5.s.13)

  Barns rett til medvirkning krever tid og rom for å lytte og samtale.”(RP,1.5.s.14)

  • Barn skal motiveres og øve seg på og eksponere seg selv i henhold til DUÅ prinsippene med positiv støtte fra en voksen.
  • Barna skal medvirke ut i fra sin alder og modenhet.
  • Vi som voksne skal legge til rette for at det blir en positiv opplevelse for hvert enkelt barn og delta i teateroppsetningen i barnehagen.
 7. Hva lærte personalet:
  • Vi hadde god tid og bra struktur.
  • Viktig med tidlig øving av sang og tekster.
  • Personalet bør ha  ansvar for hver sin gruppe og påkledning på scenen. Vi voksne føyer seg etter forslag som kommer, viktig med åpen og positiv kommunikasjon.