Arbeidsark for: Påskeaktiviteter

Prosjektspørsmål:

Hvilke erfaringer og opplevelser kan vi gi barna, slik at de får et begynnende bilde av tradisjoner og høytiden som er knyttet til påske?

 

 

Dette er en høytid og ferie som ofte knyttes til familiære vinter og vår-aktiviteter med ski,skøyter og i fjæra. På fjellet er det fortsatt vinterårstid, mens våren kanskje har kommet i fjæra og i skogen.

Barnehagen dekker de fysiske aktivitetene tilhørende denne årstiden, uavhengig av påske som tema. Vi ønsker å ha fokus her på de mer tradisjonelle aktivitetene som tilhører påska, både de som foregår i kirka, i formingsrommet og “påskeharen“.

Forberedelse

Dag: siste ukene før påskeferien Tid:Gruppedelingsaktiviteter på formiddagen Ansvarlig: Hele personalet
 1. Hvem deltar:

  Alle barna og hele personalet

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  *Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt fellesskap(RP11 del 2.6).

  Barnehagens mål:
  *Påskelunsj er en felles tradisjon i vår barnehage, her er det fokus på farger, sanger og mat som har tilknytning til årstiden påsken hører hjemme i.
  *Denne dagen gjennomfører vi sammen som barnehage, ikke avdelingsvis.

  *Delta på samlingsstund i kapellet med 2-årsgruppen

  *Besøk av påskeharen og skattejakt

 3. Hva skal skje – gjøres:

  Vi lager påskepynt i gruppedelingstiden.

  Vi deltar i påskesamling på kapellet, tilpasset vår aldersgruppe.

  Vi lager en trivelig påskelunsj, siste torsdag før påskeferie til kl. 11, med ferske rundstykker, gult og oransje pålegg. Samlingsstund i hagestuen, alle kler seg i gul overdel.
  Påskeharen kommer hoppende i hagen, 2. åringene står i 1.etg. og ser på, 1-åringene  står på kvisten og ser på. påskeharen har vært på kvisten og lagt igjen posene før vi ser han ute. Vi dekker bordene med påskens farger

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  *Skattekart, pakking av påskeegg, avtale med påskeharen.
  *Innkjøp av matvarer, egg, juice, marmelade, prim, kaviar, gulost, gul og orange paprika, purre, guleservietter, gule stearinlys, staker, påskeegg.
  *2 porsjoner bolledeig nede og 1 porsjon bolledeig kvisten

  *Haren legger igjen egg på branntrappa og ringer på klokka.

  2018:

  Haren kom opp på kvisten, noen barn skeptisk. Vurder fra år til år om han skal inn.

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  Positivt at det var en fast person nede å hjelpe til både før og etter måltidet. Begge avd. må se til at en person velges ut. Papir poser med  hvert sitt navn samles i et stort egg. dette deles ut inne på kvisten. Gåter leder til posene? Alle får se påskeharen fra vinduet, før posene deles ut. Sikre oss at alle er på plass til påskeharen kommer. Vi venter med skiftinga til påskeharen har dratt igjen og barna har spist påskeeggene sine. Vi forventer at 1.etg gir beskjed om de trenger hjelp til opprydding etterpå. Bra organisering at en person har ansvar for kjøkkenet og servering av kaffe. Bra at det var siste dag før påske, ga god påskestemmning.

  2016 Evaluering:

  Påskelunsjen ble gjennomført på en god måte for både store og små. 2-årsgruppa hadde eget bord nede og 1-årsgruppa spiste oppe på kvisten. Alle var med på gamle sangskatter konsert før lunsj. Ønskelig at påskeharen viser seg for oss i området rundt sandbassenget. Kvistenbarna ser fra vinduene i formingsrommet.

  2-årsgruppa hadde en positiv opplevelse på kapellet, føles som tradisjon for avdelingen å delta. blomster aktiviteten likte barna best.

  1-årsgruppa og 2-årsgruppa fornøyd med påskepyntproduksjonen. alle barna fikk tilbud om å lage, og de som ikke ville slapp.

  2017:

  Hadde påskelunsjen på onsdag

  Ønskelig at påskeharen kommer til sandbassenget og viser seg.

  Påskesamling veldig vellykket og positivt at vi får komme inn på Bakketun

  2018:

  Påskelunsj på torsdag

  Vi fikk sett påskeharen tydelig og han kom til og med på besøk opp branntrappa.